Od stredy 15. februára sa začína s plánovaným výrubom drevín

výrub drevín - Bôrikvýrub drevín - Bôrik

Mesto Žilina, odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia informuje verejnosť o plánovaných výruboch, ktoré sa budú realizovať v Lesoparku Chrasť – časť Bôrik pod Vojenským cintorínom (ul. Na Malý diel – ul. Cesta k Paľovej búde) od stredy 15. februára 2023.

Výrub 116 ks smreku obyčajného a 4 ks borovice lesnej sa uskutoční na parcele č. 4971/1 k. ú. Žilina, na základe právoplatného rozhodnutia, ktoré vydal príslušný orgán ochrany prírody. Za vyrúbané stromy bude realizovaná náhradná výsadba 220 ks nových stromčekov. Výrub sa vykonáva na zamedzenie aktivity biologických škodcov, ktorí poškodzujú drevnú hmotu a môžu sa rozširovať aj na ďalšie stromy. Jedná sa o suché a odumreté stromy, ktoré môžu ohroziť  bezpečnosť osôb a zároveň predstavujú  aj  riziko  vzniku požiaru.

Mesto Žilina  vykonáva uvedené výruby v zmysle prijatých opatrení z kontroly  autorizovaného bezpečnostného technika a špecialistu požiarnej ochrany, v súlade so všeobecnými zásadami  prevencie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia osôb a za účelom vylúčenia nebezpečenstva,  a z neho vyplývajúceho rizika na mieste jeho vzniku.

Zároveň informujeme o ďalšom plánovanom výrube drevín, ktorý sa uskutoční v termíne od 16. februára do 17. februára 2023 na pohrebisku Bôrik, v spodnej časti pohrebiska, v správe ŽILBYT, s.r.o.  Výrub 13 ks drevín druhu tuja a 1 ks brezy sa uskutoční na základe právoplatného rozhodnutia, ktoré vydal príslušný orgán ochrany prírody.

Prosíme verejnosť, aby dodržiavala pokyny pracovníkov vykonávajúcich výrub. Za vzniknuté obmedzenia sa vopred ospravedlňujeme.