Od pondelka 13. marca sa začína s rekonštrukciou parovodu

ilustračná fotoilustračná foto
Žilinu čakajú v najbližšom období viaceré obmedzenia súvisiace s výmenou parných rozvodov za horúcovodné. Tento projekt realizuje spoločnosť MH Teplárenský holding, a. s., pod ktorú spadá aj bývalá tepláreň v Žiline. Súčasný parovod je za hranicou svojej životnosti a aby sa predišlo vzniku porúch, pristúpil dodávateľ tepla k jeho výmene. Prvotné obmedzenia súvisiace s výmenou môžu občania očakávať už od pondelka 13. marca v okolí Rajeckej cesty, stanice Žilina-Zariečie a na Dolných Rudinách. Stavebné práce sa budú realizovať postupne, po etapách a v krátkych úsekoch tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie chodu mesta. Snahou realizátora projektu je, aby boli dodávky tepla a teplej vody obmedzované minimálne. Okrem iného to znamená, že pre prípravu teplej úžitkovej vody bude používať náhradné zdroje tepla. V rámci stanoveného harmonogramu sa však nevylučujú zmeny termínov v dôsledku nepredvídateľných okolností. Harmonogram prác:
  • od 13. marca do 11. júna – v okolí Rajeckej cesty, stanice Žilina-Záriečie a na Dolných Rudinách (úsek č. 3),
  • od 11. apríla do 11. júna – v okolí ulíc Hlinská, Nešporová, A. Rudnaya (úsek č. 1),
  • od 2. mája do 2. júla – Saleziánska ulica (úseky č. 4 a 5),
  • od 29. mája do 2. júla – Mostná ulica (úsek č. 6),
  • od 29. mája do 8. júla – v okolí ulíc Jarná a Saleziánska (úsek č. 2).
Všetky potrebné informácie, ako aj kontakty nájdete na:  www.mhth.sk v sekcii Naše teplárne/Žilina/Dôležité oznamy. O plánovaných odstávkach budú informovať aj správcovia bytových domov. Cieľom projektu je zníženie počtu porúch, tepelných strát a v konečnom dôsledku aj emisií. Voda je na prenos tepla lepším médiom ako para, čo sa odzrkadlí aj v celkovom znížení strát tepla v rozvodoch o 10 až 15 %. Znamená to zvýšenie kvality dodávok pre odberateľov aj nižšie náklady na vykurovanie pre obyvateľov Žiliny. Ekologizácia zdroja a prechod z parnej sústavy na horúcovodnú zároveň prispejú k zlepšeniu životného prostredia v regióne. Realizácia stavebných prác si zároveň vyžiadala výrub drevín, ktoré boli vysadené v tzv. ochrannom pásme. V zmysle platnej legislatívy má prevádzkovateľ právo a povinnosť odstraňovať tieto porasty v záujme bezpečnosti alebo spoľahlivosti prevádzky sústavy tepelných zariadení. Po ukončení stavebných prác dôjde k náhradnej výsadbe zelene. Za dočasné obmedzenia a vzniknuté nepríjemnosti sa realizátor projektu vopred ospravedlňuje.