Od pondelka 13. februára začína plánovaný výrub drevín v súvislosti s výstavbou horúcovodu

Výrub a orez drevínVýrub a orez drevín
MH Teplárenský holding, a.s., závod Žilina informuje občanov o plánovanom výrube drevín, s ktorým sa začína od budúceho pondelka 13. februára v súvislosti s výstavbou nového horúcovodu. V tejto spojitosti je potrebný výrub a orez stromov vysadených v ochrannom pásme Žilinskej teplárenskej, a. s. Prevádzkovateľ má právo a povinnosť v zmysle zákona o tepelnej energetike odstraňovať a okliesňovať na cudzích pozemkoch stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky sústavy tepelných zariadení. Časový harmonogram výrubov: 13. 2. – 15. 2. 2023: Rajecká cesta – súbežne s kasárňami, stanica Žilina–Záriečie, 16. 2. –  20. 2. 2023: v okolí ulíc Jarná a Saleziánska, Nešporova a Alexandra Rudnaya, 21. 2. – 24. 2. 2023: v okolí ulice Lichardova, 25. 2. – 28. 2. 2023: v okolí ulíc Antona Bernoláka, Puškinova, Juraja Fándlyho a Čajakova. Vyznačené lokality jednotlivých výrubov nájdete v prílohách pod článkom.