Obyvatelia Brodna budú od apríla centrálne zásobovaní vodou z verejného vodovodu spoločnosti SEVAK, a. s.

Ilustračné foto_vodovod BrodnoIlustračné foto_vodovod Brodno

Žilinská samospráva, ako prevádzkovateľ verejného vodovodu v mestskej časti Brodno, v súlade s ustanoveniami Zákona o verejných vodovodoch 442/2002 Z. z. v znení neskorších noviel, ukončí k 31. 3. 2024 zásobovanie občanov mestskej časti Brodno (lokalita Pod Skalicou) pitnou vodou z verejného vodovodu vo vlastníctve a prevádzkovaní mesta Žilina. Pôvodne plánovaný termín do konca minulého roka bol posunutý z technických príčin.

Dôvodom ukončenia zásobovania pitnou vodou prostredníctvom verejného vodovodu mesta Žilina je skutočnosť, že spoločnosť SEVAK, a. s. v danej lokalite v rokoch 2019 – 2020 vybudovala verejný vodovod v súlade s platnými technickými štandardami vrátane odbočiek pre príslušné nehnuteľnosti.

Prostredníctvom tohto verejného vodovodu bude zabezpečená dodávka vody pre všetkých odberateľov pripojených pôvodne na vodovod mesta Žilina. Uvedeným opatrením sa zároveň dosiahne, že celá mestská časť Brodno bude centrálne zásobovaná pitnou vodou z verejného vodovodu vo vlastníctve a prevádzkovaní spoločnosti SEVAK, a. s., ako väčšinového vlastníka a prevádzkovateľa verejných vodovodov v okrese Žilina. Dotknutí občania majú možnosť pripojiť sa na verejný vodovod vo vlastníctve a prevádzkovaní spoločnosti SEVAK, a. s., o čom boli vopred písomne oboznámení.