Obmedzenie prevádzky v ŽILBYT, s. r. o.

defaultdefault

V dňoch 23. 12. 2020 a 31. 12. 2020 je pre čerpanie dovolenky spol.  ŽILBYT, s.r.o. zatvorená. Pokladňa spoločnosti na Nanterskej ulici 29 je zatvorená od 15. 12. 2020 do 10. 1. 2021. Platby je možné realizovať poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.

Verejné toalety na Hlinkovom námestí sú pre verejnosť uzatvorené v termíne od 19. 12. 2020 do 10. 1. 2021.

Otváracie hodiny ŽILBYT, s.r.o. (s výnimkou dní 23. 12. a 31. 12. 2020):

Klientske centrum (Nanterská ulica 29)

Tel.: 041/56 53 134

Dispečing: 0905 30 30 50

PO: 7.00 – 14.00 hod.

UT: neúradný deň

ST: 7.00 – 14.00 hod.

ŠT: neúradný deň

PI: 7.00 – 12.00 hod.

Správa cintorínov (M. Rázusa 1159)

Tel.: 0905 50 90 90

PO: 7.00 – 14.00 hod.

UT: neúradný deň

ST: 7.00 – 14.00 hod.

ŠT: neúradný deň

PI: 7.00 – 14.00 hod.