O ďalšom smerovaní kultúry v meste rozhodnú Žilinčania v dotazníku

druhý deň (24)druhý deň (24)

Samospráva spustila prieskum, ktorého cieľom je zistenie spokojnosti s organizovanými kultúrnymi podujatiami v meste, ale aj získanie návrhov a nápadov na ich zlepšenie.

Prieskum pokrýva širokú škálu tém od hodnotenia a vnímania súčasných kultúrnych podujatí až po subjektívne odporúčania pre budúce smerovanie kultúry v Žiline. Výsledky poukážu na aktuálne záujmy komunity a prinesú nápady, ktoré je možné aplikovať do ďalšieho obdobia.

Vyjadriť svoj názor môžete vyplnením dotazníka do 15. marca. Dotazník je dostupný po naskenovaní QR kódu alebo TU.