Novými viceprimátormi Žiliny sú Ján Ničík a Martin Kapitulík

Žilinský primátor má dvoch nových zástupcovŽilinský primátor má dvoch nových zástupcov

Novými žilinskými viceprimátormi sa od dnešného dňa stali dlhoroční poslanci mestského zastupiteľstva Ján Ničík a Martin Kapitulík. V nových funkciách budú pôsobiť jeden na čiastočný a druhý na plný úväzok.

Žilinský primátor Peter Fiabáne po voľbách avizoval snahu nájsť širokú zhodu naprieč celým mestským poslaneckým zborom, nájsť spoločnú reč v otázkach rozvoja Žiliny a prevziať zodpovednosť za korektné vzťahy. „Viesť zodpovedne a poctivo krajské mesto je pre samotného primátora náročné. Žilina je veľké mesto, máme veľa kompetencií a výziev, ktorým sa chceme a potrebujeme venovať,“ uviedol P. Fiabáne. Žilinská radnica preto podľa jeho slov potrebuje skúsených a perspektívnych ľudí, schopných pomáhať pri riešení nedostatkov. „Osoby oboch nových zástupcov som dôsledne zvážil, sú výsledkom dlhých rokovaní a obaja majú moju plnú dôveru. Majú skúsenosti, sú pracovití a dostatočne odborne zdatní. Ján Ničík i Martin Kapitulík jednoznačne spĺňajú všetky predpoklady, ktoré od viceprimátorov očakávam a verím, že sa im v ich nových úlohách bude dariť,“ dodal žilinský primátor s tým, že jeho snahou bolo umožniť podieľať sa na moci všetkým zoskupeniam. Obaja jeho zástupcovia budú zastrešovať dôležité oblasti, ktorým sa bude samospráva venovať v horizonte budúcich štyroch rokov.

Prvý viceprimátor Ján Ničík pôsobí v komunálnej politike od roku 2006. Jeho snahou je posunúť Žilinu ďalej. „Rád by som sa zameral na kultúrnu oblasť, je mi blízke skúmanie identity mesta a širšieho regiónu či verejné dianie,“ priblížil novovymenovaný viceprimátor. V oblasti chodu samosprávy sa bude venovať okrem kultúry aj rozvoju sociálnej, voľnočasovej a športovej oblasti či parkovacej politike .

Martin Kapitulík, ako druhý zástupca žilinského primátora, je mestským poslancom už tretie volebné obdobie. Dlhoročne pôsobí aj ako poslanec župného zastupiteľstva. Medzi jeho priority na pozícii viceprimátora bude trvalo udržateľný rozvoj, investície, mobilita mesta, digitalizácia a SMART technológie či energetická efektívnosť. „Urobím všetko pre to, aby sme aj v tejto dobe pripravili Žilinu na výzvy, ktoré nás čakajú a aby sme ako mesto napredovali,“ doplnil M. Kapitulík.

Noví viceprimátori Žiliny sa spolu s primátorom mesta zároveň dohodli na znení Deklarácie o spolupráci na volebné obdobie 2022 – 2026, ktorú plánujú podpísať začiatkom februára. „Hlavným cieľom tejto deklarácie je vytvorenie základného rámca pre efektívne fungovanie mesta na nasledujúce štyri roky, plnenie prijatého spoločného programového vyhlásenia, definovanie programových priorít a tiež personálne obsadenie komisií a členov orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta,“ uzavrel P. Fiabáne.

Ján Ničík (53) – pochádza zo Žiliny. Vyštudoval Stavebnú fakultu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Viac ako tridsať rokov pôsobí ako kníhkupec. Od roku 2014 vedie spolu s kolegami kníhkupectvo Artforum v Žiline. Je dlhoročným poslancom Mestského zastupiteľstva v Žiline za volebný obvod Hájik. Zároveň pôsobil ako člen i predseda Komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja. Od roku 2004 spoluorganizoval Žilinský literárny festival. Ako hlavný editor sa podieľal na príprave knihy Žilina – príbehy jedného mesta, ktorá vznikla v roku 2012 pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o Žiline ako meste. V roku 2021 inicioval pripomenutie 700. výročia udelenia najstarších známych privilégií pre mesto Žilina. Vo voľnom čase sa venuje literatúre, turistike, kultúre či verejnému priestoru. Medzi jeho záľuby taktiež patrí história, archeológia, skúmanie identity mesta a širšieho regiónu či verejné dianie.

Ján Ničík - prvý zástupca primátora

Martin Kapitulík (36) – pochádza zo Žiliny. Študoval na Gymnáziu Veľká okružná so zameraním na matematiku a fyziku, vysokoškolské štúdium ukončil na Ekonomickej univerzite v Bratislave v odbore podnikový manažment. Popri škole pôsobil v Občiansko-demokratickej mládeži Žilina i Rade mládeže Slovenska. Má bohaté riadiace a manažérske skúsenosti, podnikať začal ešte na vysokej škole. Jeho spoločnosti sa venujú najmä správe a prenájmu nehnuteľností. Pôsobil aj ako poradca ministra dopravy a člen Dozornej rady v Železničnej spoločnosti Slovensko a. s. Od roku 2019 je predsedom Dozornej rady v DPMŽ a od roku 2021 je členom Dozornej rady v Technických službách mesta Žilina. Na post poslanca do mestského zastupiteľstva bol zvolený v roku 2014 a v súčasnosti začína už svoje tretie funkčné obdobie. Na post poslanca Žilinského samosprávneho kraja bol zvolený v roku 2013, kde taktiež pôsobí už tretie funkčné obdobie po sebe. Okrem toho je členom viacerých odborných komisií, či už na úrovni mesta alebo kraja. Predsedá mestskej finančnej  a majetkovej komisii. Vo voľnom čase rád športuje, cestuje a zaujíma sa o ekonomiku, manažment, dopravu či obchodné právo.