Novým správcom verejného osvetlenia v meste sú Technické služby mesta Žilina

ilustračná fotoilustračná foto

Od pondelka 1. augusta sa novým správcom verejného osvetlenia v meste Žilina stala spoločnosť Technické služby mesta Žilina, s.r.o. Poruchy na verejnom osvetlení je možné nahlásiť na telefónnom čísle 041 56 300 79 alebo prostredníctvom emailu: osvetlenie@tsmza.sk

Žiadosti o vyjadrenie sa k sieti verejného osvetlenia je potrebné adresovať na adresu: Technické služby mesta Žilina, s.r.o., Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina, korešpondenčná adresa: Hálkova 22A, 010 01 Žilina.

Viac informácií nájdete na: www.tsmza.sk.