Národná diaľničná spoločnosť, a. s. zrekonštruuje dočasné premostenie v žilinskej mestskej časti Vranie

vr3vr3

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. v letných mesiacoch začne rekonštruovať dočasné premostenie v žilinskej mestskej časti Vranie. Práce budú trvať 6 týždňov. Rekonštrukcia mosta umožní využívanie pôvodne dočasného mosta aj naďalej. Vďaka premosteniu je mestská časť v Žiline odľahčená od tranzitu, motoristi získali rýchlejšie a jednoduchšie spojenie cez rieku Kysuca.

Počas rekonštrukcie zhotoviteľ zrealizuje nevyhnutnú výmenu jedného z mostných polí. Stavebné práce budú pozostávať z osadenia dočasného dopravného značenia a betónových zvodidiel, úpravy vstupu do koryta rieky Kysuca pre autožeriav, demontáže, odvozu, dovozu a montáže jedného mostného poľa. Po montáži nového mosta bude breh koryta rieky uvedený do pôvodného stavu, vykonajú sa statické zaťažovacie skúšky a po súhlase špeciálneho stavebného úradu bude obnovená aj cestná premávka na mostoch.

Dočasné premostenie rieky Kysuca, medzi cestami I/11 (v smere zo Žiliny za štvorpruhom) a III/2095 (v smere z Kysuckého Nového Mesta pred začiatkom mestskej časti Vranie) tvoria dva dvojpoľové mosty, každý pre jeden smer dopravy. Mosty boli postavené z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie pre poruchy na miestnej komunikácii v obci Vranie a potreby zrealizovania obchádzkovej trasy. Premostenie je v prevádzke od marca 2017 a aktuálne slúži na odľahčenie dopravy na dotknutých cestách I. a III. triedy. Doprava po mostoch je povolená len osobným autám do 3,5 t s obmedzením rýchlosti do 10 km/h.

Rekonštrukčné práce si vyžiadajú úplnú uzáveru mosta, tzn. oba jazdné smery budú na 6 týždňov neprejazdné. Doprava bude presmerovaná na okolité komunikácie. Termín rekonštrukcie mosta sa predpokladá v mesiacoch júl a august. Presný termín, ako aj spôsob vedenia dopravy bude verejnosti oznámený ihneď, po schválení prác príslušnými dotknutými orgánmi.

Viac informácií nájdete na: www.ndsas.sk.