Najúspešnejší žiaci žilinských škôl si prevzali ocenenia

žiaci (110)žiaci (110)
Dosiahli výborné výsledky vo vzdelávaní, športe, umení či iných mimoškolských aktivitách a reprezentovali tak svoju školu a mesto na slovenskej alebo medzinárodnej úrovni. V priestoroch žilinskej radnice si dnes ocenenie z rúk primátora Žiliny prevzalo 15 žiakov základných a základných umeleckých škôl. Žilinská samospráva aj tento rok oslovila všetky základné školy a základné umelecké školy, aby na ocenenie primátorom mesta nominovali žiakov, ktorým sa v školskom roku 2022/2023 výborne darilo na celoslovenskej či medzinárodnej úrovni, a robili tak dobré meno nielen škole, ale aj mestu Žilina. „Gratulujem všetkým oceneným žiakom, ktorí sa vďaka svojej odhodlanosti a vytrvalosti posúvajú vpred, získavajú cenné skúsenosti a úspešne reprezentujú. Do ďalších rokov im želám veľa energie, radosti a chuť ďalej napredovať, pretože to má veľký zmysel,“ skonštatoval primátor Žiliny Peter Fiabáne. Najúspešnejšími žiakmi žilinských základných škôl a základných umeleckých škôl za školský rok 2022/2023 sú: Alexander Broďani, ZŠ Jarná – zúčastnil sa na veľkých turnajoch bojového umenia – karate doma i v zahraničí a získal medailové pozície. Medzi najcennejšie patria – majster Európy v Shito Ryu karate a dva tituly majstra Slovenska v karate. Vrátane športových úspechov dosahuje aj výborné vzdelávacie výsledky. Eliška Pokorná, ZŠ Karpatská – počas štúdia úspešne reprezentovala školu najmä v recitačných súťažiach ako Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Štúrov Zvolen a získala mnohé ocenenia. V literárnej súťaži  Medziriadky  patrila medzi 50 najlepších literárnych tvorcov na Slovensku. Tatiana Altusová, ZŠ Lichardova – škola ju navrhla na ocenenie za niekoľkoročnú reprezentáciu školy v rámci recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín na okresnej, krajskej či celoslovenskej úrovni. Peter Švrlo, ZŠ Námestie mladosti – škola ho navrhla na ocenenie za úspech vo viacerých súťažiach vedomostného charakteru. V IQ olympiáde postúpil do celoslovenského kola, taktiež postúpil do finále súťaže Junior Internet v kategórii Junior learn /amavet/. V súťaži Čo vieš o hviezdach? postúpil do celoslovenského kola. Nela Lopušanová, ZŠ Vendelína Javorku – úspešne reprezentuje školu, mesto a krajinu na medzinárodnej úrovni v ľadovom hokeji a hokejbale. Vďaka svojej húževnatosti a pracovitosti si vybojovala pravidelnú miestenku v zostave medzi chlapcami, ale aj v reprezentačných kategóriách žien do 16 a 18 rokov a v kategórii žien. Svojimi výkonmi ovplyvňuje výsledky družstiev a je pravidelne oceňovaná v rámci individuálnych kategórií. Natália Ďutková, ZŠ s MŠ Brodňanská – dosahuje vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese, úspešne reprezentuje školu v literárnych a výtvarných súťažiach. V tomto školskom roku postúpila do finále celoslovenskej súťaže Juniorská debatná liga – 1. kategória. Tamara Sitárová, ZŠ s MŠ Dolná Trnovská – venuje sa gymnastike a objavila vášeň aj v dance fitnesse. Vlani získala 3. miesto na slovenskom pohári JIPAST C a na majstrovstvách Slovenska získala 3. miesto. Tento rok si vybojovala 1. miesto na oblastnom kole slovenského pohára, vďaka čomu sa nominovala na celoslovenskú súťaž slovenský pohár JIPAST C do Košíc. Lujza Hudecová, ZŠ s MŠ Gaštanová – je priateľská, má rada šport a historické knihy, rada kreslí dizajny automobilov. V škole sa zaujíma o fyziku a informatiku. Vo svojej kategórii v celoslovenskej fyzikálnej súťaži získala 1. miesto. Matúš Daniel Devera, ZŠ s MŠ Ulica sv. Gorazda – získal ocenenie za výborný prospech vo všetkých predmetoch,  reprezentáciu školy a za prvé miesto v celoslovenskom kole dejepisnej olympiády. Anna Kukučíková, CZŠ Romualda Zaymusa – v DFS Cipovička vrátane ľudových tancov mimoriadne vyniká práve spevom. Minulý rok vystúpila na galaprograme folklórnych slávností vo Východnej v sólovom speve. V tomto školskom roku suverénne vyhrala Slávika Slovenska v škole, na okrese i v kraji a čaká ju celoslovenské kolo. Richard Pleško, SZŠ Oravská cesta – škola ho navrhla na ocenenie za vynikajúci prospech od 1. do 8. ročníka a úspechy najmä vo vedomostných súťažiach. V IQ olympiáde postúpil do celoslovenského kola. Tamara Birnerová, ZUŠ Ladislava Árvaya – je absolventkou vo výtvarnom odbore i v hudobnom odbore – hra na klavíri. Ako mimoriadne talentovaná získala 1. miesta vo viacerých výtvarných súťažiach na celonárodnej aj medzinárodnej úrovni (Fullova paleta, Ekoposter, Lidice, V ríši divov, Zlatý drak, Najkrajšia vianočná pohľadnica). Katarína Chmúrová, ZUŠ Ferka Špániho – úspešne reprezentuje mesto Žilina a Slovensko na celoslovenských a medzinárodných klavírnych súťažiach. Jej najlepšie umiestnenia za posledné dva roky sú 3. miesto na medzinárodnej klavírnej súťaži v Broumove, 2. miesto na medzinárodnej klavírnej súťaži Forum per Tasti v Žiline a zúčastnila sa aj na veľkej medzinárodnej klavírnej súťaži v Rakúsku. Alžbeta Nováková, SZUŠ Ružová – je žiačkou tanečného odboru. Za 10 rokov štúdia bola ocenená 47 x na celoštátnych tanečných súťažiach aj s medzinárodnou účasťou, z toho 15 x ako sólistka. Svoj talent by chcela ďalej rozvíjať na niektorom z tanečných konzervatórií na Slovensku. Adam Gajdičiar, SZUŠ Predmestská – hrá na akordeón a patrí medzi najlepších žiakov školy. Zúčastnil sa na rôznych celoslovenských a zahraničných súťažiach, ako napríklad  Akordeónová súťaž umeleckých škôl, Nitrianska lutna 2022, medzinárodná akordeónová súťaž Ostrava, Yamaha SHOW, Medzinárodná akordeónová súťaž Pula 2023.