Najkrajším parkom na Slovensku je Park Ľudovíta Štúra v Žiline

Ocenenie - Park roka 2020Ocenenie - Park roka 2020
Žilinský Park Ľudovíta Štúra je najkrajším na Slovensku. Rozhodli o tom záhradní a krajinní architekti, ktorí hodnotili prihlásené diela v rámci celoslovenskej súťaže Záhrada, park a detail roka 2020. Do šiesteho ročníka podujatia Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu bolo prihlásených celkovo 19 diel v kategóriách záhrada, park a detail roka. Park v mestskej časti Žiliny na Bôriku prešiel od roku 2016 komplexnou rekonštrukciou, ktorá rozšírila  ďalšie možnosti oddychu pre všetky vekové kategórie v Žiline. Celková investícia z rozpočtu mesta bola 1,66 mil. eur a na jej významnej časti sa sumou vo výške 560-tisíc eur podieľala aj Nadácia Kia Slovakia. Autormi projektu revitalizácie parku boli projektantka Blanka Malá, zhotoviteľom spoločnosti TSS GRADE, a.s. a Siemens, s.r.o. „Ocenenie v súťaži Záhrada, park a detail roka 2020 je skvelá správa pre všetkých Žilinčanov. Poďakovanie, samozrejme, patrí aj bývalému vedeniu mesta, ale predovšetkým všetkým pracovníkom mestského úradu, pani projektantke i zhotoviteľovi, ktorí na projekte participovali. Ďakujem aj Nadácii Kia Slovakia, ktorá finančne prispela na realizáciu. Verím, že park bude mnoho rokov, podobne ako doteraz, slúžiť všetkým Žilinčanom a návštevníkom nášho mesta,“  povedal primátor mesta Peter Fiabáne. „Z ocenenia sa veľmi tešíme. Sme veľmi radi, že sme v spolupráci s mestom Žilina mohli prispieť ku skvalitneniu verejného priestoru pre obyvateľov,“ doplnila Nadácia Kia Slovakia. V parku bola vybudovaná gabiónová protihluková stena, ktorá oddeľuje cestnú komunikáciu na Tajovského ulici od parku. Vo veľkom rozsahu bolo rekonštruované a rozšírené verejné osvetlenie. Pribudol aj nový mobiliár (100 nových lavičiek a 13 stolov), uskutočnili sa sadové úpravy, zaviedla sa bezplatná WiFi sieť a taktiež pribudla nová fontána. Pri revitalizácii bolo zasadených viac ako 200 stromov a 1 900 kríkov. Život do parku priniesli i nové kvetinové záhony. Hydroosevom boli založené kompletne nové trávniky na ploche viac ako tri hektáre. Úprava zelene bola navrhnutá tak, aby vyhovovala napríklad nadšencom piknikov či zábavným hrám v prírode. V parku sa dokončila spevnená plocha okolo sochy Ľudovíta Štúra a inštalovali sa pitné fontánky i prvky pre športovanie a zábavu. Po odstránení pôvodných smetných nádob boli vo vyššom počte umiestnené nové. Svoje miesto v parku si našli i majitelia psov, pre ktorých bola vybudovaná verejne prístupná plocha s viacerými prvkami. Pribudli aj ekotoalety pre psov. Park bol po revitalizácii znovuotvorený v novembri 2017. Viac informácií o histórii Parku Ľudovíta Štúra nájdete v odkaze: http://www.tikzilina.eu/park-ludovita-stura/.