Na Základnej škole s materskou školou Gaštanová v Žiline rekonštruujú športoviská

ZŠ GaštanováZŠ Gaštanová

Viac ako 289-tisíc eur bude stáť revitalizácia športových ihrísk pri Základnej škole s materskou školou Gaštanová na žilinskom sídlisku Solinky. Polovicu z nákladov vo výške 144 942 eur získalo mesto vďaka Fondu na podporu športu, zvyšnú časť bude financovať z vlastných zdrojov.

Počas realizácie projektu bude zrekonštruovaná atletická dráha, skok do diaľky, zrevitalizuje sa volejbalové a viacúčelové ihrisko, pribudnú nové povrchy, spevnené plochy či ochranné siete okolo ihrísk. Stavenisko bolo odovzdané zhotoviteľovi začiatkom tohto mesiaca, práce by mali trvať štyri mesiace.

Športovisko sa nachádza v areáli školy, jeho využitie bude teda pre povinné hodiny telesnej a športovej výchovy, športové krúžky i športové kluby. Otvorené a dostupné bude celoročne nekomerčne aj pre verejnosť.

„Predpokladáme, že vzhľadom k súčasnému nevhodnému a zanedbanému stavu športovísk dôjde po ich rekonštrukcii k výraznému nárastu používateľov. Okrem telesnej výchovy v rámci školy budú športoviská využívané aj v popoludňajších hodinách pre potreby školských klubov detí a materské školy,“ podotkol primátor Žiliny Peter Fiabáne. Dodal, že v súčasnosti na Základnej škole s materskou školou Gaštanová  pôsobí 14 športových krúžkov.