Na verejných priestranstvách sa budú realizovať ďalšie výruby

ilustračná fotoilustračná foto

Mesto Žilina informuje občanov, že do konca februára budú realizované ďalšie výruby na verejných priestranstvách v Žiline, ktoré realizujú súkromné spoločnosti, resp. organizácie.

Prvý z výrubov sa uskutoční počas najbližších dvoch víkendov, od 18. 2. do 19. 2. a od 25. 2. do 26. 2. 2023 v okolí autobusovej stanice. Výrub sa realizuje na základe právoplatných povolení na výrub drevín, ktoré vydal príslušný orgán ochrany prírody v súvislosti s dostavbou zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina.

Ďalší výrub bude realizovať spoločnosť Zelené Vlčince s.r.o., Povolenie na výrub je zverejnené aj na stránke mesta Žilina na linku: https://www.zilina.sk/oznamy-mesta/2022/rozhodnutie-o-vydani-suhlasu-na-vyrub-drevin-2/.

Spoločnosť ENZA s.r.o., bude realizovať výrub náletových drevín, v zmysle osobitného predpisu, z dôvodu zabezpečenia plynulej a hlavne bezporuchovej prevádzky plynovodu na ulici Rosinská cesta. Spoločnosť si splnila oznamovaciu povinnosť na príslušný správny orgán – Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie.