Na UNIZE ocenili študentov s najinovatívnejšími nápadmi v oblasti ekologickej dopravy

IMG-174IMG-174

Koncom júna sa v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline uskutočnilo vyhodnotenie tretieho ročníka súťaže Objav PEDAS – Študuj dopravu – Zelená doprava.

Jej vyhlasovateľom je Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline (PEDAS) a záštitu nad ňou prevzal minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Súťaž bola zameraná na ekologickú dopravu a zapojiť sa mohli žiaci stredných škôl z celého Slovenska.

Partnerom súťaže bolo mesto Žilina, ktoré si plne uvedomuje význam a nevyhnutnosť hľadania ekologických možností dopravných systémov. Každoročne vyzýva študentov zapojiť sa do súťaže s cieľom podporiť výchovu budúcich odborníkov na dopravu, ktorá je kľúčovým odvetvím v mnohých oblastiach hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Slávnostného vyhodnotenia súťaže sa zúčastnil žilinský viceprimátor Ján Ničík spolu s vedúcim odboru verejného priestranstva a životného prostredia Mestského úradu v Žiline Radoslavom Vozárikom. Fakulta PEDAS ocenila prvú desiatku najlepších študentov.  Žilinská samospráva, ako partner súťaže, venovala jednému z výhercov komentovanú prehliadku historického centra a pamiatok mesta, vstupy na mestskú krytú plaváreň a letné kúpalisko a balíček vecných cien.

Doprava zohráva kľúčovú úlohu v rôznych oblastiach a výrazne ovplyvňuje každodenný život obyvateľov. Nárast áut prináša negatíva v podobe zvýšených emisií, hluku, prašnosti či dopravných zápch a nehôd. Preto je nevyhnutné zamýšľať sa aj nad udržateľnosťou a vplyvom dopravy na životné prostredie.

Ocenení študenti:

  1. Matej Venger, Jerguš Legiň, Maroš Kučera (Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen) – GraviMobil
  2. Martina Pevná (Gymnázium Púchov) – Ekologická zastávka
  3. Sebastián Manduľák, Jakub Novotný, Martina Šnaťová (SOŠ DaS Strážske) – Vintage kokteilový stolík Nekonečno
  4. Róbert Kandray (Stredná priemyselná škola dopravná Trnava) – Multipass
  5. Martina Michalisková, Simona Polčáková, Veronika Svitanová (Stredná odborná škola Garbiarska 1, Kežmarok) – Po krôčikoch zdravšie
  6. Matúš Ščevko, Terézia Tkáčiková (Stredná odborná škola dopravná Žilina) – Distribúcia zásielok a minimálny dopad na životné prostredie
  7. Viktória Košťanová, Stela Kubíková (SOŠD Martin-Priekopa) – Eko Courier Bike
  8. Matúš Hladík (Stredná priemyselná škola dopravná Košice) – Ako využiť rekuperáciu brzdnej energie pre ekologickejšiu dopravu
  9. Norbert Hegykozi, Natália Daňková (Stredná odborná škola železničná Košice) – Obnovenie celoročného vlakového spojenia cez pohraničnú prechodovú stanicu Plaveč
  10. Rebeka Zálešáková, Matej Chochel (Stredná priemyselná škola Považská Bystrica) – Verejná osobná doprava – Problémy, Riešenie, Atraktívnosť