Na Tulskej ulici na Vlčincoch buduje samospráva nové dopravné ihrisko

Tulská - dopravné ihrisko 1Tulská - dopravné ihrisko 1
Obyvatelia sídliska Vlčince sa budú môcť čoskoro tešiť z nového detského dopravného ihriska na Tulskej ulici. Investícia do stavebných prác je približne 70-tisíc eur a členené sú na jednotlivé etapy, ktoré sa budú realizovať priebežne do konca tohto roka.  Rekonštrukcia zahŕňa opravu plotu, nový asfalt, vodorovné značenie, priechody pre chodcov, umiestnenie dopravných značiek, ale aj lavičiek či stolov. V uplynulých dňoch na dopravnom ihrisku pribudlo vodorovné a zvislé dopravné značenie. Za približne 19-tisíc eur sa realizovali aj asfaltérske práce na ploche približne 1 650 m2, ktorú tvoria chodníky a priľahlé plochy. Aktuálne je v príprave projektová dokumentácia na oplotenie ihriska, mobiliár sa následne dobuduje po konzultácii s Útvarom hlavného architekta mesta Žilina zo zostatku finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel.