Na sídlisku Vlčince pribudlo nové bezbariérové inkluzívne ihrisko

Slávnostné otvorenie inkluzívneho ihriskaSlávnostné otvorenie inkluzívneho ihriska
Vo vnútrobloku ulíc Nanterská, Záborského a B. S. Timravy na sídlisku Vlčince v Žiline vzniklo nové inkluzívne ihrisko, ktoré nahradilo pôvodné so staršími prvkami. Ide o prvé bezbariérové ihrisko svojho druhu na území mesta Žilina, samospráva ho budovala od júla. Celková investícia do realizácie projektu bola 150 000 eur, na financovaní sa podieľala aj Nadácia Kia Slovakia. „Som veľmi rád, že sa nám podarilo úspešne ukončiť projekt výstavby bezbariérového ihriska. Cieľom tejto aktivity bolo prirodzene začleniť hendikepované deti do spoločnosti a vytvoriť im príležitosť pre hru alebo inú telesnú aktivitu bez ohľadu na ich schopnosti. Verím, že tu nájdu pekný priestor, ktorý budú často navštevovať,“ podotkol žilinský primátor Peter Fiabáne. „Teší nás, že sme mohli podporiť mesto Žilina vo vybudovaní kvalitného verejného priestranstva určeného pre všetkých. Veríme, že toto ihrisko bude svedkom skutočnej inklúzie, radosti, nových priateľstiev a vzájomného rešpektu,“ povedal člen správnej rady Nadácie Kia Slovakia Jeong Ick Lee. Projekt nového inkluzívneho ihriska bola stavba na kľúč, jeden zazmluvnený dodávateľ zabezpečil pre mesto projektovú, inžiniersku činnosť, realizáciu diela aj kolaudačné konanie. Stavba je situovaná v mieste jestvujúceho ihriska, ktoré obsahovalo pôvodné oceľové prvky. Tie boli demontované a nahradené novými. Pre zlé poveternostné podmienky a blížiace sa zimné obdobie budú posledné teréne úpravy dokončené na jar budúceho roka.