Na sídlisku Hájik pribudnú nové parkovacie miesta

parkovisko Ul. Mateja Belaparkovisko Ul. Mateja Bela

Na žilinskom sídlisku Hájik pribudnú desiatky nových parkovacích miest. Mesto Žilina ich doplní na uliciach Dadanova, Petzvalova, Kempelenova a na Ulici Korzo. Samospráva plánuje na Ulici Mateja Bela vybudovať aj nové parkovisko.

Na najmladšom žilinskom sídlisku sa začína s budovaním 87 parkovacích miest. Vzniknú na uliciach Dadanova (40 miest), Petzvalova (17 miest), Kempelenova (5 miest) a na Ulici Korzo (25 miest). Súčasťou projektu je dobudovanie chodníka smerom k materskej škole z Petzvalovej ulice. Nové parkovacie miesta budú hotové do konca januára 2024. Cena projektu je 213 980,11 eur.

„Vrátane parkovacích miest pripravujeme na Hájiku aj výstavbu úplne nového parkoviska. Nachádzať sa bude na Ulici Mateja Bela a jeho súčasťou bude celkovo 93 stojísk. Máme pripravenú projektovú dokumentáciu a aktuálne je projekt vo fáze inžinierskej činnosti k vydaniu stavebného povolenia,“ spresnil primátor Žiliny Peter Fiabáne. Parkovisko bude dopravne napojené na existujúcu miestnu komunikáciu. Komunikácie v rámci parkoviska sú navrhnuté ako dvojpruhové obojsmerné účelové cesty so základnou šírkou vozovky 5,5 metra  a 5,2 metra. Tridsať percent projektovaných parkovacích miest bude mať pripravenú káblovú infraštruktúru pre nabíjacie stanice elektromobilov, čo pre predmetné parkovisko predstavuje 28 z celkového počtu parkovacích miest.

V rámci projektu sú navrhnuté dva priechody pre chodcov. Prvý priechod sa vyznačí na Kvačalovej ulici, druhý bude vyznačený na Ulici Mateja Bela. Súčasťou riešeného územia je výsadba rastlín zložená z bylinnej, krovitej a stromovej časti. Hodnota investície je 723 870,07 eur. Viac informácií o pripravovaných projektoch mesta Žilina nájdete na portáli coplanuje.zilina.sk.