Na mape chránených území pribudla oblasť neďaleko Žiliny

20240310_12110020240310_121100

Územie s výmerou približne 12 futbalových ihrísk rozprestierajúce sa v južnej časti pohoria Malá Fatra, nazvanej Lúčanská Fatra, sa stalo súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000. Rozhodla o tom vláda Slovenskej republiky v minulom roku.

Chránené územie s celkovou rozlohou 8, 95 ha sa nachádza v katastrálnom území obce Turie a patrí do prírodnej  rezervácie Pralesy Slovenska – Skalnatá. Spomínanú oblasť zaradili do najvyššieho, piateho stupňa ochrany.  Cieľom ochrany území, ktoré sú súčasťou európskej sústavy Natura 2000, je zachovanie a ochrana vybraných druhov rastlín, živočíchov a prirodzených biotopov, ktoré sú z európskeho pohľadu vzácne a najviac ohrozené, s obmedzeným výskytom len v určitej oblasti. „Málokto zo Žilinčanov tuší, že len pár kilometrov od nášho mesta sa rozprestiera prales. Nachádza sa za obcou Turie, v Turskej doline, nesie názov Skalnatá a patrí k jedným z najzachovalejších lesov v Lúčanskej Malej Fatre,“ priblížil žilinský primátor Peter Fiabáne.  Neďaleko tohto pralesa sa podľa jeho slov nachádza i mestský les, ktorý patrí mestu Žilina.  Oblasť Lúčanskej Fatry je významná pre výskyt vzácnej rastliny zvončeka hrubokoreňového, živočíchov medveďa hnedého a rysa ostrovida. Územie tvoria prevažne kyslomilné bukové lesy a lipovo-javorové sutinové lesy, pričom dreviny sú staré v priemere 150 rokov, najstaršie jedle majú dokonca až 250 rokov. „Slovensko je jednou z mála európskych krajín, v ktorých sa ešte stále zachovali časti lesov uchránených pred negatívnymi vplyvmi človeka a môžeme ich označiť slovom prales. Turská dolina je preto vzácnou lokalitou európskeho významu,“ uviedol primátor.

Do budúcnosti plánuje žilinská samospráva využiť lokalitu v Turskej doline pre zážitkový ekoturizmus, má v úmysle osadiť informačnú tabuľu pri ceste, vytvoriť náučný chodník a oddychové miesta. „Táto forma turizmu je v maximálnej miere šetrná k životnému prostrediu, pričom podnecuje záujem verejnosti o poznávanie prírody. Dôležité je informovať o tomto unikátom prírodnom dedičstve. Ak turista bude vedieť, že toto miesto nie je obyčajný les, ale chránený prales s množstvom vzácnych rastlín a drevín, som presvedčený, že sa bude k tejto lokalite správať s ohľadom na ochranu prírody,“ uzavrel P. Fiabáne.