Na cyklistickej mape pribudla významná trasa. Cyklochodník, ktorý spája Žilinu s Terchovou, slávnostne otvorili

DSC09708DSC09708
Má viac ako 23 kilometrov a spája až deväť katastrálnych území v smere zo Žiliny do Terchovej. Unikátna cyklomagistrála Terchovská dolina slúži priaznivcom cyklistiky a cykloturistiky už aj oficiálne. Svojou dĺžkou a výškou investícií patrí k najnáročnejším projektom cyklotrás na Slovensku. Cyklomagistrála Vodné dielo Žilina – Terchová má celkovú dĺžku 23,60 kilometrov a cyklistom ponúka bezpečné prepojenie Žiliny s Terchovou. S výstavbou cyklochodníka sa začalo v roku 2014, kedy sa uskutočnil prvý prieskum terénu pre návrh trasy a projektovej štúdie. Od roku 2015 do 2018 sa vypracovávali projekty pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Následne pokračovali prípravy inžinieringom a podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Európskej únie. V rokoch 2019 – 2020 sa obstarával zhotoviteľ stavby, s ktorým bola podpísaná zmluva o dielo. Cyklotrasa v hlavnej vetve od Vodného diela Žilina cez obec Varín kopíruje rieku Varínka až do Terchovej. Vedľajšia trasa v úseku Teplička nad Váhom a prepojovacia trasa A ponúkajú bezpečné spojenie do automobilky KIA, priemyselného parku pri Tepličke nad Váhom a Nededze. Cez nový most v Tepličke nad Váhom je možné prejsť opäť na vodné dielo. Unikátom stavby je sústava premostení rieky Varínka – na trase je spolu 18 mostných telies v dĺžke od 10 do 80 metrov. Na cyklochodník nadväzuje aj sieť horských cyklotrás v okolí Malej Fatry, Žiliny a Kysúc, a to v rozsahu viac ako 500 kilometrov. Súčasťou cyklotrasy je tiež osem nabíjacích staníc pre elektrické bicykle. „Tešme sa z diela, ktoré patrí medzi tie najväčšie, čo sa týka cyklotrás na Slovensku, a tešme sa z tých výsledkov. Pevne verím, že ľudia, ktorí po tejto cyklotrase pôjdu, si užijú nielen cyklistiku, ale aj krásu prostredia. S veľkou úctou a rešpektom vám chcem všetkým poďakovať,“ uviedol primátor Žiliny a predseda Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra Peter Fiabáne. „Pri príprave cyklomagistrály bolo potrebné vyriešiť veľké množstvo vlastníckych vzťahov, pri rôznych druhoch vlastníkov, napríklad fyzické osoby, urbárske spoločenstvá, firmy, štátne podniky. Vo výsledku ide o viac ako 80 uzatvorených zmlúv v deviatich katastrálnych územiach. Veľkosť projektu dokumentuje aj náročný proces stavebného povolenia, inžinieringu či verejného obstarávania,“ doplnil člen predstavenstva OOCR Malá Fatra Peter Chrapčiak s tým, že ide o najväčšiu a najvýznamnejšiu investíciu organizácie od jej založenia v roku 2012. Finančné prostriedky v celkovej výške 6,3  milióna eur získala OOCR Malá Fatra z Integrovaného regionálneho operačného programu. Partner projektu, Nadácia KIA Slovakia, sa na financovaní podieľala sumou viac ako 310-tisíc eur. Cyklomagistrálu ako významný projekt cyklodopravnej trasy v Terchovskej doline podporil aj Žilinský samosprávny kraj sumou 100-tisíc eur a krajská organizácia cestovného ruchu v Žiline – Žilinský turistický kraj sumou 30-tisíc eur. OOCR Malá Fatra vynaložila od roku 2014 na projekt finančné prostriedky vo výške 350-tisíc eur, významnú časť z nich financovalo mesto Žilina. Poďakovanie za podporu patrí partnerom projektu – Nadácii KIA, Žilinskému samosprávnemu kraju, mestu Žilina, obciam Teplička nad Váhom, Terchová, Gbeľany, Krasňany, Nededza, Varín, Stráža a Mikroregiónu Terchovská dolina. Veľké poďakovanie patrí aj súkromným osobám, pozemkovým spoločenstvám a tým, ktorí poskytli svoje pozemky pod cyklochodník.