Na Bôriku a Hlinách sa bude realizovať evidencia očipovaných smetných nádob

_LAJ2883_LAJ2883

Mesto Žilina informuje, že v dňoch od 27. do 30. mája 2024 sa bude na Bôriku a Hlinách realizovať evidencia očipovaných smetných nádob s cieľom ich priradenia ku konkrétnym rodinným domom.

Termíny a adresy:

  • Pondelok (27.5.2024): Tajovského, Bôrická cesta, Lipová, Tulipánová, Veľkomoravská, Malý diel a Cesta k Paľovej búde v čase od 16:00 do 20:00.
  • Utorok (28.05.2024): Jozefa Cígera Hronského, Juraja Fándlyho, Palárikova, Čulenova, Juraja Papánka, Juraja Sklenára, Jána Kovalíka, Nešporova.
  • Streda (29.05.2024): Ivana Krasku, Majochova, Jána Kovalíka, Festivalova, Vendelína Javorku.
  • Štvrtok (30.05.2024): Hečkova, Gabriela Povalu, Antona Petrovského, Alexandra Rudnaya, Poľná, Kvetná, Bezručova, Ladiverova a Tajovského, Bôrická cesta, Lipová, Tulipánová, Veľkomoravská, Malý diel a Cesta k Paľovej búde v čase od 16:00 do 20:00.