Možnosti pre cyklistov sa v Žiline rozšíria, pribudnú ďalšie cyklotrasy

Ilustračná fotoIlustračná foto

V meste Žilina sa v tomto roku výrazne rozšíria možnosti využitia cyklodopravy o nové kilometre cyklotrás a cykloprístrešky. Cieľom je podpora alternatívnych druhov dopravy, ktoré nezaťažujú životné prostredie. V najbližších mesiacoch budú v meste realizované cykloprojekty, na ktoré Európska únia a štát poskytnú takmer 680-tisíc eur. Žilinská samospráva bude projekty realizovať prostredníctvom schválených financií z projektov Európskej únie a z vlastných zdrojov.

V uplynulých dňoch začali práce na viac ako kilometrovom úseku cyklotrasy V10, ktorá povedie po Ulici M. R. Štefánika a spojí cyklotrasu na Košickej ulici (pri Hypermarkete Tesco) s Námestím Andreja Hlinku. Vybuduje sa aj prvý úsek cyklotrasy V9 na Rosinskej ceste, ktorá povedie zo sídliska Vlčince smerom na Vodné dielo Žilina. Celková dĺžka trasy pre bicykle bude 1 242 metrov. Druhý úsek je pripravený, čaká sa na schválenie finančných prostriedkov z eurofondov. Na treťom úseku cyklotrasy prebieha majetkovo-právne vysporiadanie.

Stavebné práce začali aj na dobudovaní cyklotrasy H2, konkrétne na úsekoch III. a IV., ktoré budú smerovať zo sídliska Solinky do centra mesta. Prvý úsek, ktorý mesto dokončilo v októbri 2020, sa začína na Solinkách pri Obvodovej ulici a napája sa pri moste ponad Centrálnu ulicu už na vybudovaný úsek cyklotrasy V6 vedúci popri „Drevenej krave“ smerom na Vlčince. Pri úseku II. cyklotrasy H2 sa rovnako čaká na schválenie finančných prostriedkov z eurofondov. Zámerom samosprávy je jej napojenie pri moste ponad Centrálnu ulicu na tieto dve vetvy cyklotrás. Úseky II., III. a IV. cyklotrasy H2 povedú až k Ulici Antona Bernoláka, kde sa IV. úsek napojí na existujúcu cyklotrasu cez Bulvár. V pláne je aj realizácia cyklotrasy s označením V1 s celkovou dĺžkou 2 350 metrov. Spojiť by mala centrum mesta a Slnečné schody pri žilinskom sídlisku Hájik.

Z dôvodu prípravných prác na cyklotrasách bude v najbližších dňoch na Ulici M. R. Štefánika odstránených 42 kusov drevín, na Rosinskej ceste 3 kusy drevín a na Bajzovej ulici 24 kusov drevín spolu s 8 m2 krovitého porastu. V miestach výrubu nahrádza mesto dreviny vhodnejšími druhmi pre daný typ územia a už s takými parametrami, aby si okamžite začali plniť svoje funkcie. Ide o rôzne druhy javorov, hrabov, višne, brest či platan.

V niektorých prípadoch sa môže zdať, že výrub stromov nie je úplne opodstatnený. Pri stavbe môže dôjsť k poškodeniu koreňového systému vzrastlých stromov a tým aj k ohrozeniu prevádzkovej bezpečnosti. V opodstatnených prípadoch preto mesto pristupuje k výmene drevín za nové. Revitalizácia či obnova  zelene je pri akejkoľvek stavbe nevyhnutnou súčasťou. Ak je odstránenie stromov naozaj nutné, ako je to napríklad v prípade budovania nových cyklotrás, súčasťou projektu je návrh výsadby nových drevín. Obnova zelene je dôležitá z viacerých hľadísk, napríklad pre zvýšenie biodiverzity, vekovej diverzity porastu drevín či z dôvodu zabezpečenia prevádzkovej bezpečnosti drevín.

V aktuálnom roku je na jeseň naplánovaná výsadba 638 kusov drevín na území mesta Žilina ako súčasť realizovaného projektu financovaného z Nórskych fondov. Na jar by malo pribudnúť v meste minimálne 100 kusov stromov a 1 000 kusov kríkov.

V súčasnosti môžu nadšenci cyklistiky na území Žiliny využívať približne 13 kilometrov značených cyklotrás vrátane obojsmernej prevádzky na sídlisku Hliny I. – IV. Plán rozšírenia by mal dosiahnuť úroveň takmer 16 kilometrov.

Okrem budovania mestských cyklotrás sa žilinská samospráva angažuje aj v príprave cyklotrás regionálneho významu. Prostredníctvom združení obcí sa podieľa na príprave Rajeckej a Kysuckej cyklomagistrály. Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra realizuje projekt cyklotrasy Varín – Terchová a Žilinský samosprávny kraj projekty na budovanie Vážskej cyklotrasy v smere na Bytču a tiež spojenie miest Vrútky – Žilina.