Motoristi môžu opäť využívať premostenie cez rieku Kysuca

zrekonštruované premostenie v MČ Vraniezrekonštruované premostenie v MČ Vranie
Rekonštrukčné práce na dočasnom premostení v žilinskej mestskej časti Vranie ukončila Národná diaľničná spoločnosť, a.s. s týždňovým predstihom. Od stredy 24. novembra môžu motoristi naplno využívať zrekonštruovaný most, ktorý premosťuje rieku Kysuca. Podľa pôvodného plánu sa mali práce ukončiť 30. 11. 2021. Pred spustením sa realizovala zaťažovacia skúška. Podľa výsledkov meraní zhotoviteľ skonštatoval, že výsledok zodpovedá kritériám predpísaných technickým noriem. Následne sa začalo s osadzovaním obrubníkov a zvodidiel. Obnova mostu spočívala v demontáži mostného poľa, následne začala montáž na mieste odstránenej mostnej konštrukcie. Pred uvedením do prevádzky sa vykonala celková úprava ostatných mostných polí. Rekonštrukčné práce si vyžiadali úplnú uzáveru dočasného premostenia a cesty III/2095. Oba jazdné smery na premostení, ako aj cesta III/2095 medzi obcami Vranie a Rudinka boli z dôvodu veľkoplošnej opravy od 13. októbra 2021 úplne neprejazdné, pričom doprava bola presmerovaná na okolité komunikácie. Pôvodne dočasný most budú môcť motoristi po novom využívať natrvalo. Na premostenie sa použil typizovaný súpravový most ŽM 16 M, pôvodne navrhnutý a určený pre železničnú prevádzku, ktorý je upravený na podmienky cestnej premávky. Mostný objekt je navrhnutý ako dvojpoľový most o rozpätí 48 a 24 metrov. Pozostáva zo štyroch mostných polí, aby mostný objekt mal samostatný jazdný pruh pre každý dopravný smer. Voľná šírka mostnej konštrukcie medzi zvodidlami je 3,7 m. Most je bez lávky pre peších. Bežnú i zimnú údržbu, vrátane všetkých riadiacich výkonových činností, ktorou bude zabezpečená zjazdnosť a prevádzkyschopnosť mostného objektu, bude na základe zmluvy vykonávať Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja. Rieka Kysuca bola premostená ešte v októbri 2015, počas výstavby diaľničného úseku D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno. Na tento účel sa využil modernizovaný železničný most ŽM 16. Vybudovaním premostenia sa zlepšila nielen bezpečnosť a plynulosť premávky, ale výrazne sa znížila i tranzitná doprava na miestnych komunikáciách, ktoré neboli dimenzované na takúto dopravnú záťaž. Súčasné zrekonštruované premostenie výrazne pomôže k ekologickej ochrane územia, čo sa prejaví znížením exhalátov, hlučnosti a v neposlednom rade aj nižšou nehodovosťou. Zároveň prispieva k celkovému skvalitneniu života a sociálnemu komfortu ľudí žijúcich v tejto mestskej časti.