Most pre peších na Solinkách čakajú opravy, rekonštrukcia si vyžiada aj dopravné obmedzenia

mostmost

Na žilinskom sídlisku Solinky sa v apríli začne s opravou lávky pre peších. Stavebné práce potrvajú do júna a vyžiadajú si úplnú uzáveru mostného objektu. Žilinčania by sa mali pripraviť na určité dopravné obmedzenia.

Most na Centrálnej ulici tvorí hlavné prepojenie medzi sídliskami Hliny a Solinky. Okrem peších slúži aj cyklistom, keďže je naň napojená cyklotrasa. V súčasnosti vykazuje viaceré poškodenia a je v nevyhovujúcom technickom stave. Samospráva preto zrealizovala odbornú diagnostiku a rozhodla sa pristúpiť k jeho rekonštrukcii. „Nadväzujeme tak na už zrealizované opravy mostov na sídlisku Vlčince, či už to bola lávka pre peších na Obchodnej ulici, most na Ulici Matice slovenskej či most na Ulici sv. Cyrila a Metoda, kde aktuálne realizujeme stavebné práce. Lávka pre peších na Centrálnej ulici je posledným z týchto mostných objektov, ktoré sme pred približne troma rokmi identifikovali ako najrizikovejšie a najvyťaženejšie mosty v Žiline,“ priblížil žilinský primátor Peter Fiabáne. Prínosom tejto opravy bude podľa jeho slov okrem estetického zlepšenia verejného priestoru najmä zaistenie bezpečnej a pohodlnej mobility chodcov a cyklistov.

Rekonštrukcia mosta je rozdelená na dve časti. V prvej fáze sa lávka kompletne uzavrie a demontuje. Táto demontáž sa plánuje realizovať v termíne od 26. do 28. apríla 2024 a vyžiada si nevyhnutné výluky mestskej hromadnej dopravy i čiastočné dopravné obmedzenia. Následne v druhej fáze, od 24. do 26. mája 2024, sa osadí nový most. Rovnako i práce na osadení lávky budú mať za následok výluky mestskej hromadnej dopravy a krátkodobé obmedzenia v doprave. „Vodičov, chodcov i cestujúcich mestskou hromadnou dopravou prosíme o trpezlivosť a zvýšenú opatrnosť počas rekonštrukčných prác, ako aj o rešpektovanie dočasných dopravných značení, ktoré sa budú počas rekonštrukcie meniť v nadväznosti na postup prác,“ dodal P. Fiabáne. Celkové náklady na opravu mosta budú vo výške takmer 390- tisíc eur.