Mládežnícky hokejový klub Žilina bude mať nového majiteľa, kúpila ho spoločnosť LUPIZA

MsHKM ŽilinaMsHKM Žilina

Mládežnícky hokejový klub MsHKM Žilina, s.r.o. bude mať nového majiteľa. Na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže sa ním stala žilinská súkromná spoločnosť LUPIZA, s. r. o., ktorá je zároveň majiteľom seniorského klubu VLCI ŽILINA.  Stopercentný obchodný podiel mesta Žilina v MsHKM Žilina, s.r.o. bol novému majiteľovi odpredaný za 59-tisíc eur. V súčasnosti sa uskutočňujú zmeny vlastníka v obchodnom registri.     

MsHKM je dnes funkčný aktívny klub pripravený na svoj ďalší rozvoj. Existujú aj oblasti, kde vidí nový majiteľ priestor na zlepšenie. „Našou víziou je vytvoriť úspešnú mládežnícku organizáciu, ktorá dokáže priviesť deti k hokeju, vychovať z nich nielen hokejistov, ale aj ľudí, ktorí majú vzdelanie, vyznávajú princípy fair play a tí najlepší sa dokážu hokejom živiť,“ uvádza spoločnosť LUPIZA v projekte rozvoja spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o., ktorý predložila ako súčasť svojej ponuky v obchodnej verejnej súťaži.

„Žilinský hokej je príkladom toho, že sa dokážeme zjednotiť na spoločnom výsledku pre budúcnosť a dobrú vec. Pomohli sme mestskému hokejovému klubu, ktorý si prešiel strastiplnou cestou a dnes už prináša manažérsky prístup majiteľa úspechy. Pre mesto bolo veľmi dôležité, s akou predstavou a plánom do budúcnosti pristúpi k fungovaniu mládežníckeho hokeja nový majiteľ klubu. Držím mu palce, lebo zvlášť v dnešnej dobe nie je jednoduché robiť akýkoľvek šport na Slovensku. Nový majiteľ však preukázal, že žilinský hokej môže a vie posunúť na kvalitatívne vyššiu úroveň,“ podotkol primátor Žiliny Peter Fiabáne.

V oblasti organizácie klubu sa nový majiteľ chce sústrediť na tri piliere, a to priamu komunikáciu, transparentnosť a odbornosť. V športovej časti rozvoja klubu sa bude LUPIZA zameriavať najmä na fyzickú prípravu, moderné tréningové prístupy, teoreticko-taktickú prípravu a doplnkovú prípravu hráčov. „Proces výchovy a fungovania hokejového klubu mládeže vidíme ako vzájomnú interakciu detí, rodičov, trénerov, priaznivcov a podporovateľov klubu a jeho vedenia. Náš klub bude mať záujem na jasných a férových vzťahoch medzi rodičmi, trénermi a jeho vedením,“ uvádza sa v projekte rozvoja. Na podporu tohto úsilia pripravil nový majiteľ Kódex trénera, ktorý stanovuje základné princípy a pravidlá vo vzťahu k hráčom a ich príprave.

V rámci rozvoja ženského hokeja v Žiline sa bude nový majiteľ klubu sústrediť na analýzu aktuálnej členskej a hráčskej základne, na účasť v extralige žien v sezóne 2022/2023, zefektívnenie náborových aktivít, projekty na propagáciu ženského hokeja, komunikáciu a činnosť v rozvojových projektoch pre ženský hokej so SZĽH, na využitie špecifických grantových projektov a na podporu talentovaných hráčok v ceste do reprezentácie.

V rozvojovom projekte LUPIZA predstavila aj formy spolupráce s hokejovým klubom VLCI Žilina, so školami v meste i so zahraničnými partnermi. Samostatnú kapitolu projektu tvorí predstavenie desať dlhodobých cieľov mládežníckeho klubu do roku 2030. Športovým riaditeľom MsHKM podľa rozvojového projektu bude Stanislav Škorvánek, za rozvoj brankárov bude zodpovedný Jozef Urdák. Každé družstvo bude mať hlavného trénera a asistenta trénera, v klube budú ďalej pôsobiť tréneri brankárov, kondiční tréneri, masér, kustód, tréner zručností, mentálny kouč a lekár.

„Naša spoločnosť vstúpila pred dvomi rokmi do mužského profesionálneho hokeja v Žiline. Do klubu priniesla nové manažérske videnie, moderné prvky riadenia a nastavila stratégiu rozvoja klubu. Rovnako chceme pôsobiť aj v spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o. VLCI Žilina sa v prvej sezóne dostali do finále 1. slovenskej hokejovej ligy. V minulej sezóne sa stali víťazom Slovenského pohára a víťazom hokejovej ligy, vytvorili svetový rekord v počte víťazstiev a v neposlednom rade sme po šiestich rokoch opäť dokázali prilákať na štadión viac ako 4 000 fanúšikov. Rozpočet bol navýšený oproti poslednej sezóne, kedy klub patril mestu na takmer dvojnásobok, predaj fanúšikovských predmetov narástol o 4 300 %,“ uvádza úspechy v žilinskom hokeji LUPIZA.

O zámere odpredať obchodný podiel MsHKM Žilina rozhodli mestskí poslanci na svojom zasadnutí dňa 25. apríla. V zmysle zverejneného oznámenia o zámere predať majetok mesta bola stanovená lehota na predkladanie ponúk do 31. mája. Záujem o obchodný podiel v spoločnosti prejavil len jediný záujemca, spoločnosť LUPIZA, ktorá za stopercentný podiel v klube ponúkla 59-tisíc eur. Zmluva o prevode obchodného podielu bola s novým majiteľom podpísaná 13. júna. Spoločnosť LUPIZA, s. r. o. nie je v žilinskom hokeji neznáma, v máji 2020 sa stala po úspešnej súťaži aj vlastníkom hokejového klubu MsHK Žilina, a.s., ktorý bol v júni 2020 premenovaný na VLCI ŽILINA, a. s.