Mimoriadna situácia v dôsledku snehovej kalamity i naďalej trvá

Mimoriadna situácia v dôsledku snehovej kalamity i naďalej trváMimoriadna situácia v dôsledku snehovej kalamity i naďalej trvá
V Žiline i naďalej platí mimoriadna situácia. Sneženie a silný vietor od včerajšieho dňa výrazne komplikujú situáciu na cestách v celom meste. Počas prebiehajúcej snehovej kalamity pomáhajú pri ochrane životov, zdravia a majetku obyvateľov mesta Žilina a jeho mestských častí dobrovoľní hasiči Dobrovoľných hasičských zborov mesta Žilina. Dobrovoľní hasiči DHZO Trnové, DHZO Bytčica vo včerajších večerných hodinách odstraňovali spadnuté stromy a konáre z komunikácií a parkovísk na celom území mesta. Ostatné jednotky dobrovoľných hasičov spolupracovali pri údržbe a zjazdnosti cestných komunikácií a chodníkov vo svojej lokalite a odstraňovali spadnuté konáre a prekážky. Obyvatelia mesta Žilina a jeho mestských častí môžu požiadať o pomoc jednotky dobrovoľných hasičov mesta Žilina, ktoré pôsobia v mestských častiach: DHZO Trnové, DHZO Bytčica, DHZO Mojšova Lúčka, DHZO Brodno, DHZO Vranie, DHZO Zádubnie a DHZO Zástranie. V prípade núdze je potrebné, aby občan kontaktoval linku tiesňového volania 112 integrovaného záchranného systému. Obyvatelia mestských častí môžu priamo kontaktovať ktoréhokoľvek člena dobrovoľného hasičského zboru vo svojej mestskej časti. Viac informácií o činnosti Dobrovoľných hasičov mesta Žilina a aktuálne informácie môžete získať na FB stránke : https://www.facebook.com/hasicimestozilina/ Ďakujeme všetkým našim dobrovoľným hasičom za ich činnosť a pomoc občanom, ktorú vykonávajú vo svojom voľnom čase a na vlastné riziko.