Mestský úrad vyzýva na dodržiavanie opatrení, vstup do klientskeho centra je regulovaný

mestsky uradmestsky urad

Mestský úrad v Žiline z dôvodu ochrany zdravia obyvateľstva proti koronavírusu upozorňuje občanov, aby pri návšteve úradu dodržiavali aktuálne protipandemické opatrenia. Vstup do klientskeho centra v sídle úradu na Námestí obetí komunizmu 1 bude od stredy 10. novembra regulovaný.

„Zmyslom všetkých opatrení, ktoré sa prijímajú, je to, aby sme zodpovedne chránili život a zdravie našich obyvateľov. Vážime si každého občana, ktorý kvôli vybavovaniu svojich záležitostí navštívi mestský úrad. Bolo by však nezodpovedné pristupovať neuvážlivo k pandémii v čase, keď sa nám opäť zapĺňajú covidové oddelenia našich nemocníc. Všetky pracoviská mestského úradu sú verejnosti plne k dispozícii. Preto žiadam občanov, aby zodpovedne rešpektovali všetky nariadenia,“ povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Obmedzený je aj počet klientov v jednom momente v klientskom centre – jedna osoba na 15 m2. K jednému pracovníkovi pri priehradke môže pristupovať len jeden klient. V odôvodnených prípadoch môže kompetentný pracovník centra alebo príslušník mestskej polície vykonávajúci dohľad povoliť aj možnosť doprovodu.

V priestoroch mestského úradu je potrebné dodržiavať platné protiepidemické nariadenia. Povinné je prekrytie dýchacích ciest respirátorom, dvojmetrové rozostupy a dezinfekcia rúk. Odporúčané je meranie telesnej teploty. Na tento účel je pri vchode do mestského úradu umiestnený automatický merač.

Otváracie hodiny klientskeho centra sú nezmenené, a to v pondelok, utorok a vo štvrtok od 7.30 do 15.30 hod. V stredu platia predĺžené úradné hodiny od 7.30 do 17.00 hod., v piatok skrátené od 7.30 do 14.00 hod. V čase od 11.30 do 12.00 hod. sa bude v priestoroch klientskeho centra uskutočňovať pravidelná dezinfekcia, vtedy nebudú služby pre verejnosť k dispozícii.

Dodržiavanie protiepidemických opatrení v priestoroch úradu bude kontrolovať službukonajúci príslušník mestskej polície. Žiadame občanov, aby pri návšteve mestského úradu dodržiavali aktuálne opatrenia a rešpektovali pokyny pracovníkov.