Mestský úrad v Žiline ostáva naďalej zatvorený, školy sa 8. februára nebudú otvárať

mestsky urad (2)mestsky urad (2)

Mestský úrad v Žiline ostáva pre verejnosť naďalej uzatvorený. Dôvodom na obmedzenie jeho činnosti sú preventívne opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu spojené so zákazom vychádzaniaOd pondelka 8. februára budú na mestskom úrade nedostupné aj služby podateľne a pokladne, ktoré boli uplynulý týždeň k dispozícii len v nevyhnutných prípadoch.

Pracoviská Ohlasovne pobytu Žilina (evidencie obyvateľov) a Matričného úradu v Žiline v Klientskom centre Ministerstva vnútra SR (v budove Europalace, Vysokoškolákov 33B) na žilinskom sídlisku Vlčince budú pre verejnosť k dispozícii v režime určenom ministerstvom či Okresným úradom v Žiline. O opätovnom sprístupnení všetkých služieb bude mesto informovať. 

V prevádzke ostávajú mestské zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (detské jasle) na uliciach Veľká okružná 82 a Puškinova 14. Naďalej prístupný aj Denný stacionár na Námestí J. Borodáča a jedálne pre seniorov v správe mesta na Námestí J. Borodáča 1, na Lichardovej ulici č. 44 v Žiline a výdajňa stravy na ulici A. Kmeťa 38. Zároveň bude poskytovaná aj donáška stravy do domácností. Pre obyvateľov je opäť dostupná aj činnosť tzv. sociálneho taxíka, prepravnej služby pre imobilných občanov a ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím.

Žilinské materské školy fungujú v obmedzenej prevádzke pre rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre tých, ktorých charakter práce neumožňuje prácu z domuV rovnakom režime fungujú na všetkých 14 základných školách v Žiline školské kluby detí v celodennej prevádzke. Žiaci sa v nich vzdelávajú v malých skupinách dištančne podobne ako ich spolužiaci. Pre školákov z klubov detí zabezpečujú školy aj stravovanie.

O opätovnom otvorení škôl bude mesto informovať v pondelok 8. februára.

Dôvody vysvetľuje primátor mesta Peter Fiabáne: „Plošné testovanie v Žiline sme pripravovali z presvedčenia, že sa podarí uskutočniť návrat detí do škôl, aj vzhľadom k epidemickej situácii v rámci mesta.  Momentálne je však stále platné rozhodnutie ministra školstva z 8. januára, ktorým prerušuje vyučovanie základných škôl a činnosť  materských škôl. O novom rozhodnutí dnes rokuje vláda, ale aktuálne nevieme povedať, s akým výsledkom a musíme rešpektovať existujúce rozhodnutie. Z uvedeného dôvodu a po porade s riaditeľmi základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina, sme na krízovom štábe prijali rozhodnutie, že ak nám vláda svojím  uznesením povolí návrat detí do škôl, sme na to pripravení. Avšak z dôvodov zabezpečenia školského stravovania, organizácie vyučovania,  záväzného stanoviska a korektnej informovanosti  voči rodičom,  zamestnancom školstva a verejnosti, vieme tak spraviť až od utorka  9. februára. Preto materské školy a 1. stupeň základných škôl nebudeme v pondelok 8. februára otvárať. Riaditelia škôl potrebujú čas, aby dokázali otvorenie škôl zorganizovať v zmysle všetkých platných protiepidemických nariadení. Chceme školy opäť otvoriť a chápeme zároveň potreby rodičov, ktorí volajú po opätovnom otvorení škôl, no musíme predovšetkým chrániť zdravie našich obyvateľov a urobiť to bezpečne. Ďakujem všetkým vám, že to chápete a ste trpezliví. V pondelok 8. februára budeme opäť informovať o tom, v akom režime budú fungovať školy v Žiline.“

Občania môžu pri riešení svojich záležitostí naďalej využívať elektronickú komunikáciu s konkrétnymi odbormi či zamestnancami. Telefonické a e-mailové kontakty (klikni TU).