Mestský úrad v Žiline je naďalej uzatvorený, k dispozícii je v stredu len pokladňa

16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Mestský úrad v Žiline ostáva pre verejnosť naďalej uzatvorený do odvolania. Dôvodom na obmedzenie jeho činnosti sú preventívne opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu spojené so zákazom vychádzania.

Od pondelka 1. marca budú na mestskom úrade prístupné len služby pokladne a to v úradných hodinách v stredu od 8.00 do 14.00 hod. Na podnety a korešpondenciu je na mestskom úrade zriadená schránka, kde môžu občania ukladať svoje písomnosti. Umiestnená je v medzichodbe za hlavným vchodom na mestský úrad.

Samospráva upozorňuje, aby občania osobnú návštevu úradu využívali uvážene a v nevyhnutných prípadoch, ak nie je možné ich požiadavku riešiť poštou alebo elektronickou komunikáciou. Občania môžu pri riešení svojich záležitostí využívať telefonickú a e-mailovú komunikáciu s konkrétnymi odbormi či zamestnancami (aktuálny zoznam kontaktov je prílohou e-mailu).

O opätovnom sprístupnení všetkých služieb bude mesto informovať.

Pracoviská Ohlasovne pobytu Žilina (evidencia obyvateľov) a Matričného úradu v Žiline v Klientskom centre Ministerstva vnútra SR (v budove Europalace, Vysokoškolákov 33B) na žilinskom sídlisku Vlčince sú pre verejnosť k dispozícii v režime určenom ministerstvom či Okresným úradom v Žiline.