Mestský úrad v Žiline bude mať zelenú strechu

Zelená strecha MsÚZelená strecha MsÚ

Mesto Žilina reaguje na zmenu klímy zelenými opatreniami. Najnovšie sa na budove mestského úradu začína s výstavbou vegetačnej zelenej strechy, ktorá so sebou prinesie mnoho pozitív. Zelená strecha pomáha zadržiavať vlhkosť, reguluje teplotu, v zime udržuje teplo a v lete príjemne chladí.

Zmena klímy trápi mnohé samosprávy a mesto Žilina nie je výnimkou. Radnica preto prichádza s ekologickým riešením úpravy mestského úradu. „Budova úradu bola postavená takmer pred 40 rokmi a preto je dôležité, aby dnes spĺňala nielen technologické či úsporné, ale tiež ekologické parametre. Zelené strechy patria k jedným z adaptačných opatrení, ktoré prinášajú do miest príjemnejšiu klímu a robia ich odolnejšími. Ich benefity sa prejavia aj na redukcii nákladov na vykurovanie a chladenie,“ vysvetlil dôvody prechodu na inovatívnu strechu žilinský primátor Peter Fiabáne. Pozitívnymi argumentmi realizácie zelenej strechy z hľadiska ochrany životného prostredia je podľa jeho slov najmä produkcia kyslíka, viazanie prachu a filtrácia škodlivín zo vzduchu. „Vegetačná strecha bude mať jednak estetickejší vzhľad a zároveň bude mať výrazný vplyv na zadržiavanie vody na území mesta, ochladzovanie klímy a tlmenie hluku okolitého prostredia,“ zdôraznil P. Fiabáne. Okrem ochrany pred teplotnými výkyvmi budú vegetačné vrstvy zadržiavať zrážkovú vodu, čím sa zníži množstvo odvádzanej vody do kanalizácie. Rastlinný porast zadržiavaním vody a prachu podporuje zdravú mikroklímu, čím sa vyrieši problém s vetraním priľahlých kancelárskych priestorov, ktorých okná sú orientované smerom na strechu. Realizovanie vegetačných vrstiev navyše zabezpečí zvýšenú protipožiarnu ochranu budovy, keďže tento typ striech je zaradený do kategórie nehorľavých.

Projekt stavebných úprav rieši návrh nových strešných vrstiev tak, aby boli splnené požiadavky na tepelný odpor podľa aktuálnych noriem. Na vrchnú hydroizoláciu sa položia vegetačné vrstvy a extenzívny porast zo suchomilných rastlín. Substrát spolu s rastlinami bude chrániť strešnú konštrukciu pred extrémnymi vplyvmi počasia. Súčasťou stavebných prác je demontáž a následná montáž bleskozvodu vrátane jeho revízie. Práce budú realizované v období od apríla do júna tohto roku, v závislosti od poveternostných a klimatických podmienok.

Vybudovanie novej vegetačnej zelenej strechy realizuje žilinská samospráva vďaka projektu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina. Celková cena projektu je vo výške 215 339,60 eura a je finančne podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu. Viac informácií o projekte sa dozviete na webstránke: www.zilinaklima.sk

V tejto súvislosti mestský úrad informuje verejnosť, že počas realizácie stavebných úprav strechy sa v malej zasadačke MsÚ Žilina nebudú organizovať žiadne stretnutia, resp. budú presunuté do veľkej zasadačky.