Mestský úrad v Žiline a klientske centrum bude počas sviatkov zatvorené

MsÚMsÚ
Mesto Žilina informuje občanov, že Mestský úrad v Žiline bude z dôvodu vianočných sviatkov pre verejnosť uzatvorený od utorka 27. decembra 2022. Uzatvorenie sa týka aj klientskeho centra v sídle úradu na Námestí obetí komunizmu. Klientske centrum bude vo štvrtok 22. decembra a v piatok 23. decembra otvorené len do 13.00 hod. Pracovisko matriky bude v piatok 23. decembra zatvorené. V novom roku sa klientske centrum a Mestský úrad v Žiline opäť otvorí pre verejnosť v pondelok 9. januára a bude fungovať podľa platných otváracích hodín, ktoré sú zverejnené na webovej stránke mesta: https://www.zilina.sk/sekcie/klientske-centrum/. V dňoch 2. januára a 5. januára 2023 bude umožnené vydávanie hlasovacích preukazov pre účely referenda. Pracovisko Ohlasovne pobytu Žilina (evidencie obyvateľov) v Klientskom centre Ministerstva vnútra SR (v budove Europalace, Vysokoškolákov 33B) na žilinskom sídlisku Vlčince bude pre verejnosť k dispozícii v režime určenom ministerstvom, resp. Okresným úradom v Žiline. Viac informácií nájdete na: https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=28.