Mestský úrad ostáva pre verejnosť nedostupný, k dispozícii sú v nevyhnutných prípadoch len služby pokladne a podateľne

Zelena-strecha-MsU-1200x675Zelena-strecha-MsU-1200x675

Mestský úrad v Žiline ostáva pre verejnosť naďalej uzatvorený. Dôvodom na obmedzenie jeho činnosti sú preventívne opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu spojené so zákazom vychádzania, ktoré platia od začiatku nového roka do 7. februára.

Od pondelka 1. februára budú na mestskom úrade prístupné len služby podateľne a pokladne. Samospráva upozorňuje, aby občania osobnú návštevu úradu  využívali uvážene a v nevyhnutných prípadoch, ak nie je možné ich požiadavku riešiť zaslaním zásielky alebo elektronickou komunikáciou.

Do budovy úradu budú mať prístup len občania s platným negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19, povinné sú rúška, dezinfekcia rúk a rozostupy. Služby podateľne a pokladne v sídle úradu na Námestí obetí komunizmu 1 budú dostupné v úradných hodinách od 8.00 do 14.00 v pondelok, utorok, štvrtokv piatok od 8.00 do 14.00 hod. a v predĺžených úradných hodinách od 8.00 do 16.00 hod. v stredu. Počas sanitárnej prestávky na dezinfekciu každý deň od 11.30 do 12.00 hod. je úrad neprístupný pre verejnosť.

Pracoviská Ohlasovne pobytu Žilina (evidencie obyvateľov) a Matričného úradu v Žiline v Klientskom centre Ministerstva vnútra SR (v budove Europalace, Vysokoškolákov 33B) na žilinskom sídlisku Vlčince budú pre verejnosť k dispozícii v režime určenom ministerstvom či Okresným úradom v Žiline.

O opätovnom sprístupnení všetkých služieb bude mesto informovať. 

V prevádzke sú mestské zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (detské jasle) na uliciach Veľká okružná 82 a Puškinova 14. Naďalej prístupný aj Denný stacionár na Námestí J. Borodáča a jedálne pre seniorov v správe mesta na Námestí J. Borodáča 1, na Lichardovej ulici č. 44 v Žiline a výdajňa stravy na ulici A. Kmeťa 38. Zároveň bude poskytovaná aj donáška stravy do domácností. Pre obyvateľov je opäť dostupná aj činnosť tzv. sociálneho taxíka, prepravnej služby pre imobilných občanov a ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím.

Žilinské materské školy fungujú v obmedzenej prevádzke pre rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre tých, ktorých charakter práce neumožňuje prácu z domuV rovnakom režime fungujú na všetkých 14 základných školách v Žiline školské kluby detí v celodennej prevádzke. Žiaci sa v nich vzdelávajú v malých skupinách dištančne podobne ako ich spolužiaci. Pre školákov z klubov detí zabezpečujú školy aj stravovanie. Opätovné otvorenie základných škôl prvého a druhého stupňa bude mesto organizovať podľa aktuálnych nariadení ministerstva školstva.

Občania môžu pri riešení svojich záležitostí naďalej využívať elektronickú komunikáciu s konkrétnymi odbormi či zamestnancami. Aktuálne informácie Žilinčania nájdu aj na internetovej stránke mesta a mestskej facebookovej stránke.

Kontakty – Mestský úrad v Žiline (klikni TU)