Mestskú hromadnú dopravu v Žiline čakajú zmeny, od 1. februára platí prechodné obdobie

48957223991_7242866fc0_c48957223991_7242866fc0_c

Mestskú hromadnú dopravu v Žiline čakajú rozsiahle zmeny. Okrem úpravy tarify, ktorá vstúpi do platnosti od 1. apríla, pripravil Dopravný podnik mesta Žiliny (DPMŽ) množstvo noviniek. Cestujúcim zvýšia komfort cestovania a vďaka elektronizácii služieb aj zjednodušia nákup cestovných lístkov. Od 1. februára vstúpilo do platnosti prechodné obdobie, ktoré slúži na zabezpečenie plynulej a bezpečnej zmeny doterajšej platnej tarify mestskej hromadnej dopravy na novú tarifu.

Úpravu tarify schválili žilinskí mestskí poslanci na základe návrhu DPMŽ na rokovaní mestského zastupiteľstva 2. novembra minulého roka. Dôvodom bolo aj to, že tarifa v mestskej hromadnej doprave v Žiline nebola v cenovej oblasti zmenená takmer 10 rokov, pritom sa rokmi rozširoval systém poskytovaných zliav bez úprav cien ostatného cestovného. Pri zmenách nebola dlhodobo zohľadňovaná inflácia ani vývoj počtu prepravených cestujúcich.

„Priemerná výška cestovného je v Žiline, zrejme, dlhé roky najnižšia v rámci Slovenska. Cena priemerného cestovného bola v roku 2019 na úrovni 0,219 eura bez DPH. To má za následok každoročne vyššie požiadavky na výdavky mesta Žilina, ako objednávateľa dopravných služieb v oblasti poskytovania príspevku na služby vo verejnom záujme,“ informoval riaditeľ DPMŽ Ján Barienčík.

Po novom budú mať od 1. apríla všetky papierové i elektronické cestovné lístky v mestskej hromadnej doprave 12-minútovú alebo 60-minútovú platnosť a nahradia aktuálne jedno a dvojpásmové cestovné lístky. Zásadnou zmenou v navrhovanej tarife je aj to, že všetky cestovné lístky sú časové a prestupné na neobmedzený počet ciest podľa časovej platnosti cestovného lístka. Žiaci vo veku od 6 do 16 rokov či seniori v kategórii od 62 do 69 rokov si budú môcť podľa nových pravidiel nárok na bezplatnú dopravu uplatniť až po zaplatení ročného 20-eurového poplatku za zápis nároku na bezplatnú dopravu do dopravnej karty. Viacpočetné rodiny získajú úľavu na cestovnom. Pre tretie a každé ďalšie dieťa v rodine predstavuje poplatok za zápis nároku na bezplatnú dopravu symbolické 1 euro.

„Je nevyhnutné prejsť na výrazne modernejšie a pohodlnejšie spôsoby tarify mestskej hromadnej dopravy, ako aj moderné tarifné systémy pre cestujúcich. Novou tarifou sa zrušia mnohé „zakorenené“ zásady staršie viac ako 20 rokov, ktoré už nevyhovujú súčasným potrebám cestujúcich a ani dopravcu. Nová tarifa, okrem množstva ďalších výhod a benefitov úplne odstráni problém s tzv. prepadávaním jázd. Bude prehľadnejšia, jednoduchšia a v mnohých aspektoch výhodnejšia pre cestujúcich. Výrazne odbúravame byrokraciu a vo veľkej miere spúšťame elektronizáciu našich služieb,“ vysvetlil Ján Barienčík.

„Zmeny v mestskej hromadnej doprave v Žiline reflektujú aj na pripravované spustenie integrovanej dopravy v Žilinskom kraji. Keďže mestská hromadná doprava bude do integrovaného dopravného systému zapojená hneď v prvej etape, dopravný podnik musel prejsť na nové technológie a prijať novú tarifu. Následne bude môcť cestujúci cestovať na jeden cestovný doklad v mestskej hromadnej doprave, prímestskej doprave, ale aj vlakmi. Verím, že všetky zmeny, ktoré pripravil Dopravný podnik mesta Žiliny, prispejú k väčšiemu komfortu a kvalite cestovania v našom meste,“ podotkol primátor Peter Fiabáne.

Cestujúci v Žiline môžu čakať aj väčšiu elektronizáciu služieb. Vybavenie dopravných kariet, predplatných cestovných lístkov či zriadenie a dobíjanie elektronickej peňaženky už bude možné aj prostredníctvom eShopu z pohodlia domova. Novou tarifou sa spúšťa aj platba platobnými kartami v každom vozidle mestskej hromadnej dopravy na označovačoch cestovných lístkov.