Mestské výsady pre Žilinu pripomenie odborná historická konferencia

Ilustračná foto - mesto ŽilinaIlustračná foto - mesto Žilina

Pri príležitosti osláv dvoch významných výročí týkajúcich sa žilinskej histórie organizuje mesto Žilina v spolupráci s Považským múzeom v Žiline a Katedrou histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave odbornú konferenciu s názvom „Žilina 1321 – 2021“. Podujatie sa koná pri príležitosti 700. výročia od udelenia výsad mestu uhorským kráľom Karolom I. Róbertom z rodu Anjou a príležitosti jubilejného XXX. vydania Vlastivedného zborníka Považia.

Konferencia sa uskutoční 17. a 18. júna 2021 v priestoroch Mestského úradu v Žiline. Jej cieľom je naďalej rozvíjať cielenú prácu pri výskume dejín mesta a prezentovať výsledky v kontexte najnovšieho bádania, aby tak mohla vzniknúť nová moderná monografia o meste Žilina. Program je rozdelený do viacerých tematických celkov zameraných na významné architektonické pamiatky, udalosti, umenie či osobnosti v kontexte histórie mesta.

„Veľmi ma teší, že si aj takouto formou pripomíname významné udalosti z dejín, ktoré posilnili štatút mesta a pre vtedajšiu spoločnosť znamenali veľký prínos vo viacerých oblastiach, či už išlo o obchodovanie, chod a správu mesta alebo postavenie Žilinčanov voči ostatným národnostiam žijúcim v meste,“ uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Verejnosť sa môže na konferenciu prihlásiť prostredníctvom e-mailu: bernatova@pmza.sk alebo telefonicky na tel. č.: +421 908 162 737 počas pracovných dní v čase od 10.00 do 14.00 hod. Účastníci sú povinní dodržiavať platné epidemiologické opatrenia v zmysle Semaforu pre kultúrne podujatia. Program konferencie nájdete v prílohe.

Mesto Žilina pri príležitosti osláv 700. výročia udelenia prvých (v súčasnosti známych) mestských výsad Žiline v roku 1321 kráľom Karolom I. Róbertom z Anjou a tiež 640. výročia Privilégia pre žilinských Slovákov pripravilo viacero zaujímavých aktivít. Jednou z nich bola aj verejná anonymná výtvarno-architektonická súťaž zameraná na návrh výtvarného diela, ktoré bude pripomínať obe výročia v priestore Mariánskeho námestia pred radnicou. Samospráva pripravuje i ďalšie sprievodné podujatia a aktivity zamerané na tieto významné míľniky zo žilinskej histórie.