Mestské spoločnosti majú nových konateľov, schválilo ich mestské zastupiteľstvo

mestomesto

Mestské zastupiteľstvo v Žiline v utorok 29. júna schválilo nových konateľov mestských spoločností. V predstavenstve spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. bude žilinskú samosprávu zastupovať Ing. Alena Chudíková. Vo výberovom konaní na nového šéfa Dopravného podniku mesta Žiliny uspel Ing. Mikuláš Kolesár, ktorý ho bude zastupovať ako nový konateľ a riaditeľ od 1. augusta.  

Mestskí poslanci na ostatnom rokovaní založili novú mestskú súkromnú spoločnosť Technické služby mesta Žilina (TSMŽ). Zakladateľom služieb, ktorých účelom bude zabezpečovanie údržby a čistoty verejných priestranstiev v Žiline, je mesto so stopercentným obchodným podielom. Zastupiteľstvo zároveň odobrilo do funkcie nového konateľa TSMŽ Ing. Dušana Jantoša.

Zastupiteľstvo podporilo vznik Mestskej knižnice Žilina ako príspevkovej organizácie mesta a do funkcie riaditeľky schválilo Mgr. Beátu Tamašiovú, ktorá uspela vo výberovom konaní.

Doplňujúce informácie:

Ing. Alena Chudíková

Alena Chudíková - členka predstavenstva SEVAK, a. s.

Od roku 1992 do roku 2009 nepretržite pôsobila ako technický pracovník a neskôr vedúca investícií v spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie a v jej právnych predchodcoch. Od roku 2009 pracovala ako riaditeľka pre stratégiu, rozvoj a ako výrobno-investičná riaditeľka v Turčianskej vodárenskej spoločnosti, kde v rokoch 2013 až 2016 zastávala funkciu člena predstavenstva. Od roku 2016 až dodnes pracovala ako podpredsedníčka predstavenstva. Ing. Chudíková je absolventkou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v odbore vodné hospodárstvo a vodné stavby (1992).

Ing. Mikuláš Kolesár

Od roku 1996 sa pohybuje v riadiacich pozíciách v oblasti dopravy. V centre jeho odborného záujmu boli vývoj a výroba osobných horských dopravných zariadení, riadenie procesov certifikácie výrobkov v osobnej doprave, ich uvádzanie na trh, integrácia nových lanových dráh s existujúcimi dopravnými trasami či riadenie a organizácia dopravnej zdravotnej služby. Od roku 1996 pracoval Ing. Kolesár ako člen predstavenstva a tiež ako výkonný, finančný či riaditeľ pre výskum a vývoj v spoločnostiach TATRAPOMA – Ski, TATRALIFT. V rokoch 2016 až 2018 pôsobil najprv ako riaditeľ logistiky v spoločnosti TESLA Liptovský Hrádok, neskôr ako výkonný riaditeľ. Od roku 2018 pôsobí ako nezávislý firemný konzultant so zameraním na automatizované procesy riadenia, plánovanie, vyhodnocovanie, oceňovanie výroby, robotizáciu a smart city a od roku 2019 pôsobí ako riaditeľ akciovej spoločnosti Kovostroj v Medzilaborciach. Ing. Kolesár je absolventom Elektrotechnickej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach (1988).

Ing. Dušan Jantoš

Má 16-ročné skúsenosti z riadenia malých a stredných podnikov. V rokoch 1994 až 2005 pracoval na viacerých manažérskych pozíciách v bankovom sektore v UniCredit Bank Slovakia a jej v predchodcoch. Riaditeľom a členom predstavenstva bol v poradenskej spoločnosti Eurowill v rokoch 2005 – 2008. Od roku 2011 pôsobí ako marketingový riaditeľ a projektový manažér v akciovej spoločnosti KOVAL SYSTEMS, v priemyselnom podniku s vlastným konštrukčným a vývojovým zázemím zameraným na produkciu strojárskych výrobkov, automatizovaných systémov. Do roku 2011 pracoval ako člen predstavenstva i riaditeľ projektového oddelenia a útvaru analýz v spoločnosti Suportera. Nový konateľ Technických služieb mesta Žilina je absolventom Žilinskej univerzity v Žiline v odbore priemyslové inžinierstvo a manažment.

Mgr. Beáta Tamašiová

Nová riaditeľka Mestskej knižnice v Žiline je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2006). V rokoch 2006 až 2009 Mgr. Tamašiová získavala prax ako advokátsky koncipient, neskôr zložila advokátsku skúšku. Ako štatutárny orgán a výkonná riaditeľka pôsobila v rokoch 2011 až 2020 v obchodnej spoločnosti vykonávajúcej činnosť v oblasti gastronómie a verejného stravovania. Angažuje sa aj v neziskovom sektore, pôsobí ako predsedníčka občianskeho združenia rodičov Umenie deťom, aktívne sa zúčastňuje dobrovoľníckych aktivít v Kraso klube Žilina.