Mestská polícia Žilina má najmodernejšie vybavené dopravné ihrisko na Slovensku

modernizcia-detskho-dopravnho-ihriska-mpza-vlince_53282280704_omodernizcia-detskho-dopravnho-ihriska-mpza-vlince_53282280704_o
Vďaka grantu Nadácie Kia Slovakia zriadila Mestská polícia v Žiline najmodernejšie výukové dopravné ihrisko na Slovensku. Už od septembra 2023 sa realizuje výuka detí 1. stupňa v učebni s novou interaktívnou tabuľou s príslušenstvom. Interaktívna tabuľa slúži na aktívne zapájanie detí do procesu teoretickej  časti výuky zábavnou formou, napríklad poznávaním a kreslením dopravných značiek či povinného vybavenia bicykla a pod. Na výuku mimo priestorov Mestskej polície v Žiline bude takisto slúžiť aj prenosné dopravné ihrisko. „Mestská polícia má prevenciu na veľmi dobrej úrovni, ponuku prednášok máme pre deti predškolského veku až po seniorov. Dopravná výchova detí a mládeže má však prioritu, pretože na Slovensku máme stále veľa nehôd, zranených aj usmrtených,“ uviedol Peter Mišejka, náčelník Mestskej polície v Žiline. Významnou učebnou pomôckou sa stali aj dva výukové autotrenažéry, ktoré sú určené pre staršie deti a mládež.  Deti sú rovnako účastníkmi cestnej premávky, a navyše do doby získania vodičského oprávnenia sa s predpismi v oblasti dopravnej výchovy nestretávajú. Žiaľ, častokrát sú účastníkmi dopravných nehôd a neskôr, ako mladí vodiči, ešte nemajú potrebné vodičské skúsenosti, preto je dôležité ich vzdelávať. Vďaka zakúpeniu autotrenažérov sa mohla zrealizovať práve myšlienka venovať sa výuke tejto skupiny detí. „Do pilotného projektu výuky mládeže sa ako prví zapojili študenti Strednej odbornej školy dopravnej Žilina. Už prvé dni a týždne výuky sa stretli s obrovským pozitívnym ohlasom u študentov. Záujem o výuku prejavili aj ďalšie stredné školy v Žiline, neskrývame, že nás tento záujem veľmi teší. Najmä veríme zámeru, že sa nám podarí mladej generácie vštepiť zásady a pravidlá správania sa na našich cestách a vychovať z nich zodpovedných vodičov a účastníkov cestnej premávky,“ povedal primátor mesta Žilina Peter Fiabáne. Na modernizáciu dopravného ihriska prispela Nadácia Kia Slovakia sumou vo výške takmer 40 000 eur. „Cieľom projektu bolo zatraktívnenie a rozšírenie výučby dopravnej výchovy v Žiline. Každoročne sa dopravnej výchovy zúčastnia stovky detí, mladých ľudí i seniorov. Veríme, že zábavnou a interaktívnou formou sa účastníci naučia dôležité zásady a pravidlá ktoré ochránia ich zdravie a život a pripravia ich na nástrahy rôznych dopravných situácií,“ doplnil správca Nadácie Kia Slovakia, Tomáš Kováč.