Mestská knižnica v Žiline má vďaka eurofondom vynovené priestory

MKZilina_rekonstrukcia_2MKZilina_rekonstrukcia_2

Mestská knižnica Žilina („eMKa“) prešla modernizáciou. Na obnovu priestorov vo svojich piatich pobočkách získala finančné prostriedky z fondov Európskej únie. Cieľom modernizácie v celkovej výške viac ako 120-tisíc eur je zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb.

Pobočky mestskej knižnice na sídliskách Vlčince, Solinky, Hájik, v Strážove a v Trnovom majú nové interiérové vybavenie. Pribudli nielen nové knižné regály, ale i počítače, tlačiarne, interaktívna tabuľa či ozvučovacia technika. Projekt bol podľa riaditeľky knižnice realizovaný prostredníctvom finančnej dotácie z eurofondov. „Koncom minulého roka sa nám podarilo úspešne ukončiť projekt, vďaka ktorému sme mohli nakúpiť nové vybavenie do našich piatich pobočiek. Okrem nábytku a technologického vybavenia pribudnú i germicídne žiariče, dávkovače dezinfekcie, parný čistič a vysávač,“ uviedla riaditeľka Mestskej knižnice Žilina Beáta Tamašiová a dodala, že v mestskej časti Vlčince nájdu čitatelia po novom aj samoobslužný knižný návratný box – bibliobox. Celkové oprávnené výdavky na projekt „Nákup vybavenia Mestskej knižnice Žilina za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb“ predstavovali sumu 120 629,26 eura. Príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) bol vo výške 114 597,80 eura, pričom mesto Žilina sa na ňom podieľalo 5 %-ným spolufinancovaním vo výške 6 031,46 eura.

Mestská knižnica Žilina vznikla v roku 2021 transformáciou pobočiek Krajskej knižnice v Žiline, ktorú prevzala žilinská radnica od Žilinského samosprávneho kraja. Pobočky mali podľa primátora mesta značný modernizačný dlh a obnova bola preto viac ako nevyhnutná. „Mesto Žilina plánuje postupne rozšíriť služby jednotlivých pobočiek tak, aby poskytovali nielen aktuálne knižničné služby moderným spôsobom,  ale chceme tiež zabezpečiť ich ďalší rozvoj. Naším zámerom pri zriadení mestskej knižnice bolo eliminovať negatívne dopady zrušenia pobočiek krajskej knižnice a uchovať dostupnosť knižničných služieb najmä pre deti, sociálne slabších a starších občanov z týchto lokalít, pre ktorých je cestovanie do centra mesta za službami krajskej knižnice problematické,“ vysvetlil žilinský primátor Peter Fiabáne.

Mestská knižnica Žilina má svoju centrálnu pobočku na sídlisku Vlčince a ďalšie pobočky sa nachádzajú na Solinkách, Hájiku, v Strážove, Trnovom a v Bytčici. V súčasnosti má knižnica k dispozícii približne 59-tisíc knižničných jednotiek všetkých žánrov od kníh pre deti až po knihy pre dospelých. Knihy je možné okrem priamej výpožičky objednať vopred  on-line v knižničnom katalógu.