Mesto zrekonštruuje Materskú školu Andreja Kmeťa, dočasne je v náhradných priestoroch

Materská škola Andreja KmeťaMaterská škola Andreja Kmeťa
Viac ako 300-tisíc eur bude stáť rekonštrukcia Materskej školy Andreja Kmeťa v Žiline. Cieľom stavebných úprav je znížiť energetickú náročnosť budovy a interiérovými úpravami zlepšiť podmienky v škole. Rekonštrukciu samospráva zafinancuje z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu. Stavebné práce by mali začať v tomto roku a potrvajú asi 150 dní. Mesto aktuálne pripravuje verejné obstarávanie na dodávateľa. Obnova sa zameria na zníženie energetickej náročnosti budovy zlepšením tepelno-technických vlastností obvodového plášťa, základu, strechy a podlahy. Rekonštruovať sa bude aj ohrev teplej vody či systém vykurovacej a vetracej sústavy. MŠ Andreja Kmeťa v súčasnosti navštevuje dovedna 114 detí. Z hlavnej budovy je dočasne presťahovaných do náhradných priestorov Základnej školy Jarná 74 detí, zvyšných 40 škôlkarov je v elokovanom pracovisku školy na Hollého ulici. Mesto a riaditeľstvo MŠ Andreja Kmeťa ďakuje rodičom detí, všetkým pedagogickým, prevádzkovým zamestnancom, členom žilinských športových klubov z Diamond Gym, Športcentra Žilina, RTJ Brodno, TJ Zádubnie, Žilina Bears, Grasshopers Žilina a z Mestského hokejového klubu mládeže za pomoc pri presťahovaní. Mesto Žilina aktuálne spravuje 20 materských, osem základných škôl a šesť základných škôl s materskými školami. Ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti je od 1. septembra povinné predprimárne vzdelávanie v materských školách. Do predškolských tried v Žiline tento rok nastúpilo 842 škôlkarov. V priebehu posledných dvoch rokov sa vďaka rekonštrukciám a obnovám zvýšili kapacity žilinských mestských škôlok o vyše 120 miest. Rekonštrukcia Materskej školy Andreja Kmeťa je financovaná z projektu s názvom „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina“ podporeného v rámci Nórskych Grantov 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.