Mesto zrekonštruovalo telocvičňu v Základnej škole Jarná

Telocvičňa ZŠ Jarná po rekonštrukciiTelocvičňa ZŠ Jarná po rekonštrukcii
Takmer 60-ročná telocvičňa Základnej školy Jarná v Žiline sa dočkala rekonštrukcie. Žilinská samospráva vo februári zrealizovala opravu celého interiéru. Budova bola dovtedy v takmer pôvodnom stave, pretože postupná modernizácia školy sa priestorov na výučbu telesnej a športovej výchovy dotýkala len okrajovo. V minulosti boli opravené sprchy, šatne a došlo aj k výmene osvetlenia, kedy boli neúsporné výbojky nahradené modernými LED svietidlami. Tohtoročné rekonštrukčné práce zahŕňali výmenu podlahy a obkladu stien telocvične. „Klasické parkety už preukazovali znaky dlhoročného používania, na mnohých miestach sa rozchádzali a deťom hrozilo nebezpečenstvo úrazu. Zub času sa podpísal aj na drevenom obklade stien, ktorý bol taktiež značne poškodený a vyžadoval si renováciu,“ vysvetlil riaditeľ základnej školy Ján Kotman. Podlahu sa podarilo komplexne opraviť v priebehu jedného mesiaca. Povrch bol narovnaný, položila sa hydroizolácia i rošty, ktoré tlmia nárazy. „Nášľapnú vrstvu po novom tvoria moderné dubové parkety ošetrené ochranným náterom. Rekonštrukcia si vyžiadala aj niekoľko ďalších prác, napríklad montáž elektrických zásuviek, inštaláciu bezpečnostných kamier či opravu a výmenu vstupných dverí do haly,“ doplnil J. Kotman, podľa ktorého mala škola počas trvania stavebných prác pripravené pre žiakov náhradné riešenia vyučovacích hodín. Telesnú výchovu v interiéri nahradili vychádzky do blízkeho okolia, pohyb a šport na čerstvom vzduchu. Vo veľkej miere bol na tieto účely využívaný aj jedinečný školský areál. Vďaka priaznivému počasiu boli takéto alternatívne hodiny príjemným spestrením vyučovacieho procesu. Telocvičňa základnej školy slúži najmä pre 370 žiakov školy, v popoludňajších hodinách sa však priestory využívajú aj na voľnočasové aktivity školákov a na prenájom pre športujúcu verejnosť. Tá ho využíva najmä na volejbal, basketbal a florbal. Základná škola Jarná plánuje v stavebných opravách pokračovať ďalej. Čoskoro bude nutná rekonštrukcia a vymaľovanie stropu, zabezpečenie vetrania haly či zateplenie.