Mesto zrekonštruovalo štyri nájomné byty v Bytovom dome Lesník na ulici Pri Rajčianke

Viac ako 17 500 eur stáli rekonštrukčné práce v Bytovom dome Lesník na ulici Pri Rajčianke 3260. Žilinská samospráva ich ukončila v uplynulých dňoch po približne poldruha mesiaci. Počas prác boli obnovené štyri dvojizbové sociálne nájomné byty vo vlastníctve mesta. Zrekonštruované byty mesto odovzdalo správcovi, spoločnosti Žilbyt. Tri byty budú pridelené žiadateľom o mestské nájomné byty v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia č. 5/2021 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina, jeden byt bol rekonštruovaný už ako obývaný. Rekonštrukcia, ktorú uskutočnila spoločnosť EL-PAV s.r.o., spočívala v odstránení plesní, plávajúcich podláh, odpadávajúcich vnútorných omietok a vo výmene sadrokartónových podhľadov v miestach poškodenia. V bytoch boli položené nové plávajúce podlahy, steny v súčasnosti už chránia protiplesňové nátery.