Mesto zrekonštruovalo Materskú školu Andreja Kmeťa, práce stáli viac ako 240-tisíc eur

mš kmeťa (10)mš kmeťa (10)
Znížiť energetickú náročnosť budovy a interiérovými úpravami zlepšiť podmienky v škole bolo cieľom rekonštrukcie, ktorú mesto v uplynulých dňoch ukončilo v Materskej škole Andreja Kmeťa v Žiline. Stavebné práce za viac ako 240-tisíc eur samospráva financovala z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu. Obnova sa zamerala na zníženie energetickej náročnosti budovy zlepšením tepelno-technických vlastností obvodového plášťa, základu, strechy a podlahy. Zrekonštruoval sa aj ohrev teplej vody či systém vykurovacej a vetracej sústavy. MŠ Andreja Kmeťa v súčasnosti navštevuje dovedna 156 detí. V minulom školskom roku bolo z hlavnej budovy dočasne presťahovaných do náhradných priestorov Základnej školy Jarná 74 detí, zvyšní škôlkari  navštevovali elokované pracovisko školy na Hollého ulici. Mesto Žilina aktuálne spravuje 20 materských, osem základných škôl a šesť základných škôl s materskými školami. Do materských škôlok nastúpilo celkom 2 360 škôlkarov, z nich 824 navštevuje predškolské triedy. Ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti je povinné predprimárne vzdelávanie v materských školách od septembra minulého roka. S novinkami otvorili nový školský rok aj ďalšie školy. Žilinských škôlkarov privítali zrekonštruované priestory interiéru Materskej školy Bajzova 9 za viac ako 540-tisíc eur, kde sa po zrealizovaných prácach zvýšila kapacita o 24 miest. Nadstavbou prešla i Základná škola s materskou školou Školská 49 v Závodí, kde sa v materskej škole vytvorili dve triedy pre 33 detí. Rozsiahla rekonštrukcia čaká Materskú školu Námestie Janka Borodáča 6, kde sa zníži energetická náročnosť budovy a rozšíri sa o 24 miest. Aktuálne sa uskutočňujú rekonštrukčné práce za viac ako 430-tisíc eur na Základnej škole s materskou školou v Bytčici, vďaka čomu sa zníži energetická náročnosť budovy či zrealizuje zateplenie. Z tohto dôvodu budú deti počas nasledujúceho školského roka navštevovať Základnú školu na Gaštanovej ulici. „V priebehu posledných troch rokov sa vďaka rekonštrukciám a obnovám výrazne zvyšujú kapacity žilinských mestských škôlok. Modernizáciou sa zlepšuje zázemie v školách, čo má iste vplyv aj na to, ako sa v nich deti či pedagógovia cítia. Prajem im všetkým veľa pekných zážitkov v nových priestoroch,“ podotkol žilinský primátor Peter Fiabáne.