Výsledky verejného obstarávania

Zákazka: Úschova odchytených túlavých mačiek

Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača:

1. Žilinské labky, Bajzova 2417/13, 010 01 Žilina, IČO 51392238 Návrh na plnenie kritérií 2,05 Eur € bez DPH / 1 mačka na 1 deň 2,05 Eur € s DPH / 1 mačka na 1 deň.

Uchádzač splnil podmienky účasti. Uchádzač nie je platca DPH.