ZŠ s MŠ Školská 49, Žilina-Závodie: Stavebné úpravy kotolne školskej jedálne

Dátum zverejnenia: 27. 6. 2023
Stav: Uverejnené

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/471454