Výzva na predkladanie ponúk, 9. 3. 2021 – 16. 3. 2021

Kategórie: Verejné obstarávania
Dátum zverejnenia: 9. 3. 2021
Dátum do ktorého sa prijímajú ponuky: 16. 3. 2021
Stav: Archivované

Vypracovanie znaleckého posudku – Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti k. ú. Trnové, LV č. 1211

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=62103815