Výzva na predkladanie ponúk, 30. 3. 2021 – 14. 4. 2021

Kategórie: Verejné obstarávania
Dátum zverejnenia: 30. 3. 2021
Dátum do ktorého sa prijímajú ponuky: 14. 4. 2021
Stav: Archivované

PD, OAD, IČ :Rekonštrukcia mosta na ul. Sv. Cyrila a Metoda, Žilina – Vlčince

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=48929203