Výzva na predkladanie ponúk, 22. 4. 2021 – 3. 5. 2021

Kategórie: Verejné obstarávania
Dátum zverejnenia: 22. 4. 2021
Dátum do ktorého sa prijímajú ponuky: 3. 5. 2021
Stav: Archivované

Sanácia bytového domu na ul. Pri Rajčianke s. č. 3260

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=27652255