Výzva na predkladanie ponúk, 19. 4. 2021 – 5. 5. 2021

Kategórie: Verejné obstarávania
Dátum zverejnenia: 19. 4. 2021
Dátum do ktorého sa prijímajú ponuky: 5. 5. 2021
Stav: Archivované

ZABEZPEČENIE SLUŽIEB EXTERNÉHO RIADENIA PROJEKTU S NÁZVOM „ZMIERŇOVANIE A PRISPÔSOBOVANIE SA ZMENE KLÍMY V MESTE ŽILINA“