Výzva na predkladanie ponúk, 19. 4. 2021 – 26. 4. 2021

Kategórie: Verejné obstarávania
Dátum zverejnenia: 19. 4. 2021
Dátum do ktorého sa prijímajú ponuky: 26. 4. 2021
Stav: Archivované

Prenájom prenosných toaliet, samostojacích zábran a plotov na podujatia organizované, alebo spoluorganizované mestom Žilina

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=34324755