Výzva na predkladanie ponúk, 19. 2. 2021 – 2. 3. 2021

Kategórie: Verejné obstarávania
Dátum zverejnenia: 19. 2. 2021
Dátum do ktorého sa prijímajú ponuky: 2. 3. 2021
Stav: Archivované

Vypracovanie znaleckého posudku – Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti k. ú. Žilina LV č. 8912,1100 a Brodno LV č. 553

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=44352650

Verejný obstarávateľ Mesto Žilina týmto oznamuje, že v zmysle § 57 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) z r u š i l verejné obstarávanie na predmet zákazky „Vypracovanie znaleckého posudku – Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti k. ú. Žilina LV č. 8912,1100 a Brodno LV č. 553″, Výzva na  predkladanie ponúk zo dňa 19.02.2020, ID zákazky: 44352650 a to z dôvodu, že do dňa predkladania ponúk 02.03.2021 do 10:00 hod, nedostal ani jednu ponuku. Proces verejného obstarávania bude verejný obstarávateľ v najbližšej dobe opakovať.