Vývoz odpadu z malých smetných nádob

Dátum zverejnenia: 25. 5. 2022
Dátum do ktorého sa prijímajú ponuky: 8. 6. 2022
Stav: Archivované

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=35663553&