Výruby, frézovanie, orezy z dopravného hľadiska, strihanie živých plotov a presadby drevín v meste Žilina

Dátum zverejnenia: 14. 2. 2022
Dátum do ktorého sa prijímajú ponuky: 21. 2. 2022
Stav: Archivované

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=22105363